Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #690304

Nitel verilerin özetlenmesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 


Ortanca ve çeyrekler ile özetlenir

Bütün içinde her bir kategoriyi oluşturanların sayısının oranı belirtilerek özetlenir

Aritmetik ortalama ve standart sapma ile ifade edilir

Çok seçenekli nitel değişkenlerin özetlenmesi mümkün değildir

Nitel veri değişkenlerinin özetlenmesinde tablo veya grafik kullanılamaz


Yanıt Açıklaması:

Nitel veriler, bütün içinde her bir kategoriyi oluşturanların sayısının oranı belirtilerek özetlenir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum