Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #696831

"Eğitim seviyesi arttıkça, refah düzeyi artmaktadır." ifadesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doğru olarak açıklanabilir?


Aralarında negatif korelasyon vardır.

Aralarındaki korelasyon sayısı 0'dır.

Refah düzeyi bağımsız değişkendir.

Eğitim seviyesi bağımsız değişkendir.

Eğitim seviyesi bağımlı değişkendir.


Yanıt Açıklaması:

"Eğitim seviyesi arttıkça, refah düzeyi artmaktadır." ifadesine göre eğitim seviyesi refah düzeyini açıklamaktadır. Yani bu ilişkinin bağımsız değişkeni eğitim seviyesidir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum