Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #712035

Karar analizi aşağıdakilerden hangisidir?


Herhangi bir karar alma sürecine yardımcı olmak amacıyla problem ya da karar konusunun bileşenleri ve mantıksal yapısını gösteren akış şemasıdır.

Sorunların çözümü için analitik ve sistematik bir yoldur.

Olası sonuçları ön görmek ve buna göre farklı tercihler yapmaktır.

İsabetli kararlarla iyi sonuçlara ulaşma becerisidir.

Bilgiyi karar sürecinde kullanabilme gücüdür.


Yanıt Açıklaması:

Karmaşık sorunlarda karar verirken karar analizi ve karar ağacı gibi yöntemlere başvurulabilir. Karar analizi, sorunun tanımlanması, olası seçeneklerin ve olası olayların listelenmesi, her seçeneğin her olay için elde edeceği yararları gösteren karar tablosunun oluşturulması ve sonuçta bir karar yönteminin seçilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Sorunların çözümü için analitik ve sistematik bir yoldur. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum