Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #713932

I.  Araştırmaya alınan hastaların doğum yeri nitel bir değişkendir.

II. Nicel değişkenler ölçüm yapılarak incelenir.

III.  Araştırmada ölçüm ile ya da sayım ile verisi elde edilen bu özelliklerin her birine değişken denir. 

Yukarıdaki bilgilerden hangi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Araştırmaya alınan hastaların doğum yeri nitel bir değişkendir.

Nicel değişkenler ölçüm yapılarak incelenir.

Araştırmada ölçüm ile ya da sayım ile verisi elde edilen bu özelliklerin her birine değişken denir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum