Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #725865

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını kolaylaştıran faktörlerden biridir?


Araştırmanın zaman alıcı ve maliyetli olması

Uygulayıcıların araştırmadan elde edilen kanıtları algılayış zafiyeti

Araştırma sonuçlarını analiz etme ve mevcut duruma uyarlama konusunda uygulayıcıların beceri azlığı

Yöneticilerin farklı kaynaklardan aşırı bilgiyle yüklenmiş olması

Uygulayıcıların kendi ihtiyaçlarına cevap verecek olan araştırma sonuçlarını talep etmesi


Yanıt Açıklaması:

Uygulayıcıların kendi ihtiyaçlarına cevap verecek olan araştırma sonuçlarını talep etmesi araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını kolaylaştıran faktörlerdendir. Diğer seçenekler araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını zorlaştıran faktörlerdir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum