Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #725887

Araştırma raporunun hangi bölümünde çalışmanın arka plan bilgilerine, tartışılacak probleme ve araştırmanın amacına yer verilir?


Giriş

Gereç ve Yöntem

Bulgular

Tartışma

Öneriler


Yanıt Açıklaması:

Giriş bölümünde çalışmanın arka plan bilgileri verilir, tartışılacak problem kısaca anlatılır ve araştırmanın amacı belirtilir hipotez ve hipotezler açıklanır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum