Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #736932

Uygulamaların planlanması aşamasında ;araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri tanımlanmalı, sınanması düşünülen hipotezler kurulmalıdır. Bu aşamada araştırma ile ilgili hangi soruların öncelikli olarak yanıtlanmasına gerek yoktur?


Hangi tarihlerde yapılacak?

Araştırma sonuçları hangi dergide yayınlanacak?

Nerede yapılacak?

Araştırma evreni nedir?

Ne tür analizler yapılacak?


Yanıt Açıklaması:

 Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri tanımlanmalı, sınanması düşünülen hipotezler kurulmalıdır.
Bu aşamada öncelikli olarak şu sorular yanıtlanmalıdır:
• Araştırmanın türü nedir
• Bağımlı ve bağımsız değişkenler nelerdir
• Sınanması düşünülen hipotezler nelerdir
• Hangi tarihlerde yapılacak
• Nerede yapılacak
• Araştırma evreni nedir
• Örnek seçilecek ise hangi yöntemle kaç kişilik örnek seçilecek
•Ne tür veriler toplanacak
•Verileri kimler, nasıl toplayacak
•Hangi gözlem ve ölçümler yapılacak
• Gözlem ve ölçümler için ne tür araç-gereç kullanılacak
• Toplanan veriler kimler tarafından nasıl değerlendirilecek
• Ne tür analizler yapılacak?

Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum