Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #744105

"Araştırılan konu, evrende yer alan kişi ya da birimlerin herhangi bir özelliğine bağlı olarak farklı bir dağılım gösteriyor ise evren bu özelliğe göre tabakalara ayrıldıktan sonra her tabakadan tesadüfi yöntemlerden birisi kullanılarak, gereken sayıda kişi ya da birimin örneğe seçilmesi şeklinde yapılan örnekleme yöntemidir." Yukarıda verilen tanım sağlık bilimlerinde sık kullanılan, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden hangisinin tanımıdır?


Basit tesadüfi örnekleme

Sistematik örnekleme

Tabakalı örnekleme

Küme örnekleme

Çok aşamalı örnekleme


Yanıt Açıklaması:

Yukarıda verilen tanım Sağlık bilimlerinde sık kullanılan olasılıklı örnekleme yöntemlerinden Tabakalı Örnekleme' nin tanımıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum