Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #1157098

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin amaçlarından biri değildir?


İşletmenin hedeflerini koymak ve bu doğrultuda yapısını geliştirmek

Bütün çalışanların katılımını sağlamak

Kaynak israfını azaltmak ve maliyetleri düşürmek

İstatistiksel tekniklerden yararlanarak süreci kontrol etme

Stratejil kalite planlanması ve uygulanması


Yanıt Açıklaması:

Amaçları;

  1. İşletmenin hedeflerini koymak ve bu doğrultuda yapısını geliştirmek
  2. Bütün çalışanların katılımını sağlamak
  3. Kaynak israfını azaltmak ve maliyetleri düşürmek
  4. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini hızlı, sürekli ve hatasız olarak karşılamak
  5. İstatistiksel tekniklerden yararlanarak süreci kontrol etmek.
Yorumlar
  • 0 Yorum