Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #1157113

Aşağıdakilerden hangisi katile değerlendirme sürecinde kullanılan temel kalite araçlarından biri değildir?


Neden-Sonuç Diyagramı (İshikawa Diayagramı)

Pareto Analizi

Kontrol Çizelgeleri (Çetele Tablosu)

Saçılma (Dağılma-Serpilme) Diyagramı

İlgi Diyagramı (Affinity Diagram)


Yanıt Açıklaması:

Neden-Sonuç Diyagramı (İshikawa Diayagramı)

Pareto Analizi

Kontrol Çizelgeleri (Çetele Tablosu)

Saçılma (Dağılma-Serpilme) Diyagramı

Histogram

Süreç Akış Diyagramları.

Yorumlar
  • 0 Yorum