Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #1171540

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin amaçları arasında yer almaz?


Stratejik kalite planlaması

Bütün çalışanların katılımını sağlamak

Kaynak israfını azaltmak ve maliyetleri düşürmek

İstatistiksel tekniklerden yararlanarak süreci kontrol etmek

Bilimsel ve objektif analizlerle hatalara neden olan faktörleri bulmak


Yanıt Açıklaması:

Amaçları;
1. İşletmenin hedeflerini koymak ve bu doğrultuda yapısını geliştirmek
2. Bütün çalışanların katılımını sağlamak
3. Kaynak israfını azaltmak ve maliyetleri düşürmek
4. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini hızlı, sürekli ve hatasız olarak karşılamak
5. İstatistiksel tekniklerden yararlanarak süreci kontrol etmek

Bilimsel ve objektif analizlerle hatalara neden olan faktörlerin bulunması ve ortadan kaldırılması,
2. Bu hataların meydana gelmesine neden olan sistemi geliştirmeye dönük bir yönetim anlayışı ise Toplam kalitenin bilinçli ve sistematik bir biçimde sağlanmasının iki temel şartıdır. Bu nedenle cevap E seçeneğidir 

Yorumlar
  • 0 Yorum