Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #725858

Sorunun tanımlanması, olası seçeneklerin ve olası olayların listelenmesi, her seçeneğin her olay için elde edeceği yararları gösteren karar tablosunun oluşturulması ve sonuçta bir karar yönteminin seçilmesi aşamalarından oluşan sorunların çözümü için analitik ve sistematik bir yol olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Karar analizi

Karar ağacı

Veri analizi

Yaygınlaştırma stratejisi

Durum değerlendirmesi


Yanıt Açıklaması:

Karar analizi: Sorunun tanımlanması, olası seçeneklerin ve olası olayların listelenmesi, her seçeneğin her olay için elde edeceği yararları gösteren karar tablosunun oluşturulması ve sonuçta bir karar yönteminin seçilmesi aşamalarından oluşan sorunların çözümü için analitik ve sistematik bir yol olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum