Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #747532

Örneklem dağılımında Evren değerleri için hangi sözcük kullanılmaktadır?


Ortalama

Oran

Standart sapma 

Parametre

Standart hata


Yanıt Açıklaması:

Evren değerleri için kullanılan sözcük “parametre”dir. Örneklem dağılımları yardımı ile elde edilen bir istatistik değerin evren parametresinden ne denli farklı olduğu önemlilik testleri ile analiz edilerek anlaşılmaya çalışılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum