Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #750208

Aşağıdakilerden hangisinde örnekleme sürecinin ilk üç aşaması doğru sırayla verilmiştir?


Evrenin listelenmesi-Örnekleme yönteminin belirlenmesi-Örnek büyüklüğünün hesaplanması

Evrenin tanımlanması-Evrenin listelenmesi-Örnek büyüklüğünün hesaplanması

Örnek büyüklüğünün hesaplanması-Evrenin listelenmesi-Örnek büyüklüğünün hesaplanması

Örnek büyüklüğünün hesaplanması-Örnek büyüklüğünün hesaplanması-Evrenin tanımlanması

Evrenin tanımlanması-Evrenin listelenmesi-Örnekleme yönteminin belirlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Özet olarak örnekleme süreci altı aşamadan oluşur:
• Evrenin tanımlanması
• Evrenin listelenmesi
• Örnekleme yönteminin belirlenmesi
• Örnek büyüklüğünün hesaplanması
• Örneklem birimlerinin seçilmesi
• Seçilen birimlerden veri toplanması

Doğru yanıt E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum