Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #996136

Değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için yararlanılan metot aşağıdakilerden hangisidir?


Pareto analizi

Ishikawa Diayagramı

Çetele tablosu

Saçılma diyagramı

Histogram


Yanıt Açıklaması:

Pareto analizi, değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için yararlanılan bir metotdur. Tüm nedenlerin sayısal olarak %20’sinin çözümü sistemdeki sorunların %80’ninin çözümünü sağlar prensibine dayanır. Başka bir ifade ile
maliyetlerde %20 artış sistemde %80 iyileşme sağlar. Daha ziyade maliyet ve hata analizlerinde kullanılır

Yorumlar
  • 0 Yorum