Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #996151

Kontrol tablosu çizebilmek için öncelikle ne yapmak gerekir?


Veri tipine karar vermek

Sonuçları doğru yorumlamak

Uygun veri toplamak

Müşterinin ihtiyaçlarını tespit etmek

Objektif bir konu seçmek


Yanıt Açıklaması:

Kontrol tablosu çizebilmek için öncelikle veri tipine karar verilmesi gerekir. Elimizdeki veri hangi tip bir veridir? Ölçülebilen (sürekli, değişken) veya nitel veri olarak ikiye
ayrılır. Ölçülebilen sürekli veriler ise alt grup sayısına göre yeniden kategorize edilir. Alt
gruplar için gözlem sayısı 1 ise, XMR, 1-10 arası ise, XR, 10’dan fazla ise, XS
tabloları çizilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum