Sosyal Medya Deneme Sınavı Sorusu #870860

Aşağıdakilerden hangisi işletme bloğu oluşturmanın en tipik amacıdır?


Mevcut müşterileri ve genel kamuoyunu bilgilendirmek

Müşterileri eğlendirmek

Müşterilerle diyaloğu teşvik etmek

İşletmenin kültür anlayışını yaymak

Kullanıcıları harekete geçirmek


Yanıt Açıklaması:

Bir işletme blogunun en tipik amacı, hem mevcut müşterileri hem de genel kamuoyunu bilgilendirmek ya da eğitmektir. Bazı işletmeler blogları insanların işletmedeki değişimlerle, yeni projelerle ve diğer etkinlerle ilgili bilgi sahibi olması için kullanmaktadır. Bazı işletmeler de okuyucularının bilgi sahibi olmasına, haberleri, problemleri izlemesine, fikir alışverişini teşvik etmeye yardımcı olmak için blog oluşturmaktadır. Bu bloglar hemen yararlı olmak, pratik hizmet ve herkese uzmanlığı göstermek amacına hizmet etmektedir. İşletme bloglarının diğer amaçları ise müşteri hizmetleri sağlamak ya da bir ürün veya hizmeti kullanmaya yardımcı olmak, işletmenin karakter ve kültür anlayışını yaymak, okuyucuları ve müşterileri eğlendirmek, kullanıcıları harekete geçirmek ve mevcut ve potansiyel müşterilerle diyaloğu teşvik etmek şeklindedir. Doğru yanıt A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum