Sosyal Medya Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnternet arama motorları içerisinde en fazla kullanılan ve bilindik olanı aşağıdakilerden hangisidir? 


Yaani

Yandex

Google

Safari

Yahoo


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin gelişimi halkla ilişkiler iletişim sürecinde bir kırılma noktası olarak kabul edilmiş ve PR 2.0 kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır?


E-posta 

Haber grubu 

Videokonferans

Web 2.0

Kurumsal web sayfaları 


3.Soru

Başarılı bir sosyal medya ölçüm sürecinin hem devam eden hem de kampanya özelindeki ölçümleri içermesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçümler için işletmelerin izleyebileceği adımlar arasında yer almaz?


memnuniyeti güçlendirme

amaçların belirlenmesi

Temel Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Ölçüm

İzleme ve Raporlama


4.Soru

I. Takipçiler

II. Tıklamalar

III. İndirmeler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finansal olmayan getiriler arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Spesifik bir kampanya ya da nesne etrafında trafik ve fısıltı yaratmak için bir platform sağlayan, tipik olarak doğrudan pazarlama yapmanın uygun görülmediği ortam hangisidir?


Microblog

İnceleme ve Değerlendirme Siteleri

İnternet Forumları

Sosyal Haber Siteleri

Sanal Dünyalar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi markaların para ödeyerek kullandığı iletişim kanallarının avantajlarından birisi değildir?


İsteğe bağlı olması

Şeffaf olması

Yaygın olması

Kontrollü olması

Hızlı olması


7.Soru

Hangisi marka farkındalığı ve bilinirliği için kullanılabilecek metriklerden birisidir?


Dış müşteri katılımı

Destekçilerin (Advocate) bağlılığı

Müşteri memnuniyet oranı

Sorun çözme oranı

Sorun gönderme yüzdesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya paylaşım sitelerindendir? 


Wikipedia

YouTube

Academia

Blogger 

Medya


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kutumsal web sayfalarını işlevsel hâle getiren unsurlardan biridir?


Özgün olması

Logosu, amblemi, ürün ve hizmetlerinin yer alması

İşletme hissedarlarının işletmenin işlerinin takibini kolaylaştırması

Misyonu, vizyonu ve amacının belirtilmesi

Sayfa içeriklerinin amaca uygun olması


10.Soru

Hangisi sosyal ağlar için marka bilinirliğine ilişkin kullanılabilecek performans göstergelerinden biri değildir?


Üye/takipçi sayısı

Yüklenen uygulama (aplikasyon) sayısı

Sayfa görüntüleme sayısı

İzlenimlerin sayısı

İşaretlemelerin (imlemelerin) sayısı


11.Soru

Sosyal işaretleme siteleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 Sosyal işaretleme siteleri, önemli bir arama motoru optimizasyonu aracıdır.

Ücretsiz bir reklam metodudur.

Müşterilerle iletişim kolaylığı sağlamaktadır.

 Web sitesinin ziyaretçi sayısının artmasına yol açmaktadır.

Anahtar kelimeleri kullanarak etiketler yaratma yeteneği, pazarlamacıların oldukça ilgisini çekmektedir.


12.Soru

İşletmelerin düzenli olarak daha yeni, daha ileri ve kendi ihtiyaçlarına
daha uygun olabilecek neleri takip etmesi gerekmektedir?


Fanlarını 

Takipçi sayısını 

Arkadaşları

Ölçüm araçlarını 

Yeni uygulamaları


13.Soru

I. Hedef kitleyi bilgilendirmek

II. Hedef kitleyi tanımak

III. Hedef kitleyi manipüle etmek

IV. Hedef kitlenin tutum ve beklentilerini saptayarak gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri halkla ilişkilerin yararları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

Hepsi


14.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi “sahip olunan medyanın” avantajlarından biri değildir?


İtibarlılık

Kontrollülük

Uzun ömürlülük

Çok yönlülük

Düşük maliyetlilik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme bloğu oluşturmanın en tipik amacıdır?


Mevcut müşterileri ve genel kamuoyunu bilgilendirmek

Müşterileri eğlendirmek

Müşterilerle diyaloğu teşvik etmek

İşletmenin kültür anlayışını yaymak

Kullanıcıları harekete geçirmek


16.Soru

Aşağıda verilen işletmelerin Twitter'ı kullanma amaçlarından hangisi "fanları yetkin hâle getirmek" amacının altında yatan unsurlardan biridir?


İşletme müşterilerini birer evangeliste dönüştürmek

Ağızdan ağıza başkalarına erişimi sağlamak

İşetmenin insani tarafını göstermek

Bir grup müşteriye mesaj satmak

Markanın hikâyesini tamamlamak ve güçlendirmek


17.Soru

I. Dağıtım

II. Bölüşüm

III. Aktörler

IV. İçerik

Yukarıdakilerden hangileri etkili pazarlama videosu oluşturmada video türü seçimini etkileyen faktörlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I ve IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Second Life'ta pazarlama yapmanın yollarından biri değildir?


Toplantılar yürütme

Satış yapma

Gösteriş yapma

Ucuz ve etkili reklam yapma

Dijital değer optimizasyonu


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya bültenlerinde yer alması gereken bir özelliktir?


İçerikleri geleneksel medya basın bültenlerinden farklı olmalıdır.

Metin mümkün olduğunca uzun olmalıdır.

İşletmeyi övücü ifadeler olmalıdır.

Halkla ilişkiler çalışanının erişim bilgilerine yer verilmelidir.

Sosyal medya adresleri bulunmamalıdır.


20.Soru

Hangisi internetin halkla ilişkilere sağladığı desteklerden değildir?


Medyaya bilgi sağlamak

Kriz yönetmek

İtibarı güçlendirmek

Daha fazla gelir sağlamak

Hedef kitleyi gündemden haberdar etmek