Stratejik Performans Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1099122

Performans Piramidinin güçlü yönleri olduğu kadar zayıf yönleri de bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi performans piramidinin zayıf yönlerindendir?


Performans Piramidi, örgütün hedefleri ile operasyonel performans göstergelerinin organize bir şekilde işlemesini sağlar

Düzenli gelişim hakkında özellikli bilgiler vermemektedir

Performans Piramidi, insan kaynakları yönetiminin stratejik olarak uygulanmasını sağlar

Performans Piramidi, örgütü oluşturan tüm birimlerin, değişik koşullarda da olsa
aynı amaçlara uygun olarak hareket etmelerini sağlar

Performans Piramidi, örgüt içindeki ya da dışındaki partnerlerle örgüt sisteminin
performansının değerlendirilmesi aşamasında iyi bir iletişim yolu sunar


Yanıt Açıklaması:

Performans Piramidinin zayıf yönleri ise şunlardır:
• Performans Piramidi, ölçütlerin özelliklerini belirtmekte zayıftır.
• Düzenli gelişim hakkında özellikli bilgiler vermemektedir.
• Yüzeysel olarak incelenirse, piramit hiyerarşik bir yapı olarak algılanmaktadır ve
bu durum bazı sıkıntılara yol açmaktadır.
• Piramit, sadece sonuçları destekleyen bir yapı oluşturmasına rağmen performansın geliştirilmesini sağlayacak bir yöntem ileri sürmemektedir

Yorumlar
  • 0 Yorum