Stratejik Performans Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1106442

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirirken kullandığımız adımlardan biri değildir?


Performans standartlarının oluşturulması

Fiili performansın değerlendirilmesi

Standartlar ile gerçekleşen durum arasında oluşan sapmaların belirlenmesi

Sapmaların nedenlerinin bulunması ve düzeltici önlemlerin alınması

Performansı düşük çalışanların cezalandırılması


Yanıt Açıklaması:

Örgütsel performans için amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli kaynak ve görevler üzerinde kararların alınması gerekmektedir. Örgütsel amaçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenebilmesi için performansın aşağıdaki adımlarda değerlendirilmesi gerekmektedir:
1. Performans standartlarının oluşturulması
2. Fiili performansın değerlendirilmesi
3. Standartlar ile gerçekleşen durum arasında oluşan sapmaların belirlenmesi
4. Sapmaların nedenlerinin bulunması ve düzeltici önlemlerin alınması.

Yorumlar
  • 0 Yorum