Stratejik Performans Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1393389

Örgütlerin, uygulamaları kendi koşullarını dikkate almaksızın, uyarladıkları stratejiyi tam olarak anlamadan ve içselleştirmeden ithal etmesi hangi kavram içerisinde değerlendirilir?


Stratejik yakınsama

Stratejik çürüme

Stratejik plan

Stratejik gruplar

Stratejik niyet


Yanıt Açıklaması:

Gary Hamel’a göre, özellikle örgütsel stratejiler gereğinden fazla örtüşmektedir. Bu nedenle her örgüt, kendi güçlü ve zayıf yanlarına uygun olarak belirlenmiş ve çevresel koşullara cevap verebilecek şekilde kendine has, özgün stratejiler üretmesi gerekmektedir. Buna karşın birçok örgüt en iyi örnek olarak gördükleri uygulamaları kendi koşullarını dikkate almaksızın, uyarladıkları stratejiyi tam olarak anlamadan ve içselleştirmeden ithal etmekte ya da taklit etmektedirler. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum