Stratejik Performans Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1112589

Örgütsel yapı nasıl şekillenir? sorusu hangi kurama dayandırılmaktadır?


İktisadi örgüt kuramı

Koşul bağımlılık kuramı

Vekalet kuramı

Kaynak bağımlılığı kuramı

Kurumsal kuram


Yanıt Açıklaması:

Koşul Bağımlılık Kuramı’nın temel sorusu, “Örgütsel yapı nasıl şekillenir?” sorusudur. Koşul Bağımlılık Kuramı, örgütleri uygun girdileri sağlama, girdiler üzerinde gerçekleşen işlemleri verimli bir şekilden eşgüdümleme ve çıktıları etkili bir şekilde pazarlamaya girişilen açık sistemler olarak görmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum