Stratejik Performans Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1400678

Aşağıdakilerden hangisi “İnsan Kaynakları Sonuç Kartı”nın boyutlarından biri değildir?


Müşteri boyutu

Yüksek performanslı çalışma sistemi

İnsan kaynakları çıktıları

İnsan kaynakları sistem uyumu

İnsan kaynakları etkinliği


Yanıt Açıklaması:

İnsan Kaynakları Sonuç Kartının Boyutları

Yukarıdaki paragraflarda, İnsan Kaynakları Sonuç Kartının, yazarlar ve uygulayıcılar ta- rafından benimsenen anlayış ya da işletme ihtiyaçları gibi amaçlar doğrultusunda çeşitli şekillerde yapılandırılmakta olduğu ifade edilmiştir. Uygun bir çerçeve, sınırlama ve kav- ram bütünlüğü açısından bu ünitede Becker ve arkadaşları tarafından geliştirilen İnsan Kaynakları Sonuç Kartının boyutları ele alınacaktır.

Becker ve diğerleri tarafından geliştirilen İnsan Kaynakları Sonuç Kartının; yüksek performanslı çalışma sistemi, insan kaynakları sistem uyumu, insan kaynakları etkinliği ve insan kaynakları çıktıları olmak üzere dört boyutu bulunmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum