Temel Bilgi Teknolojileri 1 Deneme Sınavı Sorusu #1273089

Zaman içerisindeki farklı değişkenlerin durumunu izlemek için kullanılan grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Çubuk grafik

Alan grafiği

Radar grafiği

Çizgi grafiği

Sütun grafik


Yanıt Açıklaması:

Sütun Grafik: Veri büyüklükleri sütunlar hâlinde oranlanarak görselleştirilir.

Çubuk Grafik: Sütun grafiğin yatay olarak çizilmesi ile oluşturulur.

Pasta Grafik: Bir bütünün parçalarının bütündeki oranını göstermek için çizilir.

Alan Grafiği: Değişikliğin büyüklüğünü vurgulamak için kullanılan grafiklerdir.

Çizgi Grafiği: Zaman içerisindeki farklı değişkenlerin durumunu izlemek için kullanılır.

Dağılım Grafiği: Veri serileri arasındaki ilişkilerin gösterilmesi için çizilir.

Radar Grafiği: Birden çok ekseni bir grafikte ağ şeklinde çizilmesini sağlar.

Doğru cevap D‘dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum