Temel Bilgi Teknolojileri 1 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Diğerlerinden farklı olarak her şeyi bir ekranda tutup, size ekrandaki elemanlar arasında geçiş yapmanızı sağlayan bir yapıya sahip olan sunum programı aşağıdakilerden hangisidir?


Prezi

Word

Excel

Paint

Photoshop


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi masaüstü hesap tabloları yazılımlarından biri değildir?


OpenOffice Calc

Numbers

LibreOffice Calc

Microsoft Office 365 Excel

Lotus 1-2-3


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, etkili bir sunumun aktarma aşamasında sunumu hazırlayan kişi tarafından dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?


Bilgi birikimi, deneyimi ve kişisel özellikleriyle katılımcılarda güven duygusu yaratmak

En fazla 10-15 kelimeden oluşan kısa cümleler kullanmak

Genel ifadeler kullanmak

Çok bilinenden az bilinene doğru ilerlemek

Anlaşılması güç jargon ve klişelerden uzak durmak


4.Soru

Hücre kürsörünün hareket ettirilmesinde kullanılan temel kısayollardan hangisi aşağıda doğru verilmiştir?


PgUp: Aynı hücrede bir ekran yukarıya hareket eder

Home: Bulunulan satırın en solundaki hücreye gidilir

Shift + (boşluk): Aktif sütunun seçilmesi

Ctrl + Home: B1 hücresine gidilir

Ctrl + (boşluk): Aktif satırın seçilmesi


5.Soru

Önceden belirlenmiş bir konuyu belirli bir gruba yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel ögeler yoluyla tanıtmak, öğretmek, bilgilendirmek, ikna etmek ya da açıklama yapmak maksadıyla kullanılan sunum programı aşağıdakilerden hangisidir?


Microsoft Word

Microsoft Excel

Acrobat Reader

Adobe Reader

Microsoft Powerpoint


6.Soru

Hücrelerde hatalı işlemlerin yapılması sonucunda uyarı ya da hata mesajları alınabilir. “DEĞER!” hata mesajı neyi ifade eder?


Sıfıra bölme hatası

İşlevlere hatalı veri türünün parameter olarak girilmesi

Formülde hatalı refarans yazımı

Bir arama işlevinin değer bulamaması

Hatalı ad kullanımı


7.Soru

İnsanlardaki kısa süreli belleğe benzeyen bilgisayar bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Anakart

Monitör

Sabit Disk

CPU

RAM


8.Soru

Bir bütünün parçalarının bütündeki oranını göstermek için çizilen grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sütun grafik

Çubuk grafik

Pasta grafik

Alan grafik

Çizgi grafik


9.Soru

Günümüzde en popüler olarak kullanılmakta olan yazı yazma programı hangisidir?


Microsoft Word

Apache OpenOffice Writer

Photoshop

PowerPoint

Acrobat Reader


10.Soru

  1. Sıralamanın hücrenin hangi özelliğine göre yapılacağı belirlenir.
  2. Sıralanacak listenin tüm satır ve sütunları seçilir.
  3. Sıralama düzeni (artan ya da azalan gibi) seçilir.
  4. Sıralamanın yapılacağı sütunlar sırası ile seçilir.
  5. Veri menüsünde yer alan sırala komutu seçilir.

Yukarıda, bir listenin sıralanması için izlenmesi gereken adımlar karışık sırayla verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu adımların sırası doğru verilmektedir?


I-III-II-V-IV

III-V-II-I-IV

IV-II-I-III-V

V-I-III-IV-II

II-V-IV-I-III


11.Soru

Klavyedeki "Home" tuşu sözcük işlemcilerde belge içerisinde ne için kullanılır?


Büyük harf yazabilmek için

İmlecin solundaki karakteri silebilmek için

İmlecin sağındaki karakteri silebilmek için

Aynı satırda imleci satır başına getirebilmek için

Aynı satırda imleci satır sonuna getirebilmek için


12.Soru

Hesap tablosu olarak adlandırdığımız İngilizce “spreadsheet” kavramının muhasebe terminolojisindeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


Satır ve Sütunlardan oluşan geniş bir sayfada organizasyonun tüm işlemlerini göstermek ve incelemek için kullanılan belge

Şekil ve Sayılardan oluşan geniş bir sayfada organizasyonun tüm işlemlerini göstermek ve incelemek için kullanılan belge

Satır ve Sayılardan oluşan geniş bir sayfada organizasyonun tüm işlemlerini göstermek ve incelemek için kullanılan belge

Şekil ve Sütunlardan oluşan geniş bir sayfada organizasyonun tüm işlemlerini göstermek ve incelemek için kullanılan belge

Şekil ve Tablolardan oluşan geniş bir sayfada organizasyonun tüm işlemlerini göstermek ve incelemek için kullanılan belge


13.Soru

Aşağıdaki klavye kısayollarından hangisi Türkçe dilindeki bir sözcük işlemcide yapılan eylemi yinelemek için kullanılır?


Ctrl+X 

Ctrl+Z

Ctrl+Y

Ctrl+V

Ctrl+T


14.Soru

Hücre kürsörünün hareket ettirilmesinde kullanılan "Ctrl+Home" kısayolu aşağıdaki hareketlerden hangisinin gerçekleştirmektedir?


Aktif sütunun seçilmesini

Aktif satırın seçilmesini

A1 hücresine gidilmesini

Kürsörün bir sola hareket ettirilmesini

Kürsörün bir sağa hareket ettirilmesi


15.Soru

Zaman içerisindeki farklı değişkenlerin durumunu izlemek için kullanılan grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Çubuk grafik

Alan grafiği

Radar grafiği

Çizgi grafiği

Sütun grafik


16.Soru

Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçleri düşünüldüğünde, bir hastaneye gelen hastaların isimlerinin ve soyadlarının alt alta yazılması örneği hangi süreci anlatmaktadır?


Toplama

Düzenleme

Analiz

Kaydetme ve Geri Çağırma

İşleme


17.Soru

I- Filtreleme işlemi sonrası sütun başlıklarının sağında beliren oklara basılarak filtreleme seçenekleri görüntülenir.
II- Filtreleme türü belirlenir (büyük, küçük, arasında, içerir vb.)
III- Seçilen alanda yer alan veriye göre filtre özellikleri seçilir.
IV- Filtre değerleri girilir.
Bir hesap tablosunda verileri filtrelemek için izlenmesi gereken adımların doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


I, II, III ve IV

II, I, III ve IV

I, III, II ve IV

II, IV, I ve III

II, IV, III ve I


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ya da ticari amaçlı geliştirilen birçok sunum aracından biri değildir?


Haiku Deck

Prezi

Google akademik

PowToon

KinetiCast


19.Soru

Bulunan satırın en solundaki hücreye klavyedeki hangi kısayolla gidilir?


Ctrl + Home

Home

Shift + (boşluk)

Ctrl + (boşluk)

F5


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarının çizimini desteklediği genel grafik türleri arasında yer almaz?


Çubuk Grafik

Pasta Grafik

Radar Grafiği

Dağılım Grafiği

Kutu-bıyık grafiği