Temel Bilgi Teknolojileri 1 Deneme Sınavı Sorusu #1292263

Bir bütünün parçalarının bütündeki oranını göstermek için çizilen grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sütun grafik

Çubuk grafik

Pasta grafik

Alan grafik

Çizgi grafik


Yanıt Açıklaması:

Sütun Grafik: Veri büyüklükleri sütunlar hâlinde oranlanarak görselleştirilir. Çubuk Grafik: Sütun grafiğin yatay olarak çizilmesi ile oluşturulur. Pasta Grafik: Bir bütünün parçalarının bütündeki oranını göstermek için çizilir. Alan Grafiği: Değişikliğin büyüklüğünü vurgulamak için kullanılan grafiklerdir. Çizgi Grafiği: Zaman içerisindeki farklı değişkenlerin durumunu izlemek için kullanılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum