Temel Bilgi Teknolojileri 1 Deneme Sınavı Sorusu #1234326

Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan birisi değildir?


Sunumda çok sayıda slayta yer vermek

Slaytlarda yazılanları aynen tekrarlamak

Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmak

Yazıların altı çizili kullanılması

Sunuda çok az sayıda bilgi, renk ve görsel kullanılması


Yanıt Açıklaması:

Sunumlarda, sunumu yapan kişiden ve hazırlanan sunum materyalinden kaynaklanan, katılımcıları
olumsuz etkileyen bazı hatalar söz konusu olabilmektedir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:
• Sunumda çok sayıda slayta yer vermek
• Slaytlarda yazılanları aynen tekrarlamak
• Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmak
• Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurmak
• Sunucunun dinleyicilere sırtını dönmesi
• Sunucunun çok hızlı, çok yavaş ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşması
• Sunucunun, sunum boyunca kartlar üzerindeki notlardan okuması
• Sunucunun yansıtılan slaytta yazılı olan metindeki cümleleri birebir aynen okuması
• Sunuda fazla sayıda ve farklı seviyelerde yazı kullanılması
• Farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanılması
• Okumayı zorlaştıran koyu renk fon kullanılması
• Sunuda çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması
• Yazıların altı çizili kullanılması

Yorumlar
  • 0 Yorum