Temel Bilgi Teknolojileri 1 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılabilmesi için kullanılan zihinsel etkinliklerden birisidir?


Kodlama

Yazma

Analiz etme

Sentezleme

Gösterim


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre işlemlerinde aktif sütunun seçilmesini sağlar?


Sol Ok

Sağ Ok

Ctrl+Home

Shift+(boşluk)

Ctrl+(boşluk)


3.Soru

Bir hücreye formül tanımlamak için o hücrenin ilk karakterinde hangi işlecinin kullanılması gerekmektedir?


"Artı" (+)

"Eksi" (-)

"Bölme" (/)

"Büyük eşit" (>=)

"Eşittir" (=)


4.Soru

  1. Microsoft NotePad
  2. Apple SimpleText
  3. Microsoft Word
  4. vi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 1980 li yıllarda kullanılan popüler metin işlemcilerdendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III, IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "kâğıda dönüştürülmüş ve yazılmış 50.000 ağaç" değerindedir?


Bir Gigabayt

Bir Kilobayt

Bir Terabayt

Bir Bayt

50 Petabayt


6.Soru

Hesap tablosunda “A2” adresi neyi ifade etmektedir?


İlk sütunun ikinci satırını
İkinci sütunun ilk satırını
A hücresinin karesini
2 tane A harfi olduğunu
Özel isim olan A2 yi

7.Soru

Bilgi toplumunun sembolü aşağıdakilerden hangisidir?


Çiftlik

Fabrika

Bilgi ve kişisel yetenek

Malzeme

Nükleer enerji


8.Soru

I.  Karar destek sistemi
II. Formlar
III.Finans ve muhasebe işlemleri
IV. Listeler
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi hesap tablolarının kullanım alanına girer?


0

1

2

3

4


9.Soru

  1. Microsoft PowerPoint
  2. Prezi
  3. Microsoft Access
  4. SPSS
  5. Google Sunu

Yukarıdakilerden hangisi sık kullanılan sunum araçlarındandır?


I ve II

Yalnız V

I, II ve III

I, II ve V

III ve IV


10.Soru

I. Listeler
II. Formlar
III. Bilgi Sistemi
IV. Karar Destek Sistemi
Yukarıdakilerden hangileri hesap tablolarının kullanım alanlarındandır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


11.Soru

Microsoft PowerPoint ile oluşturulan bir sunuya; tablo, resim, diyagram ve metin kutusu gibi nesneleri eklemek için kullanılan sekme aşağıdakilerden hangisidir?


Ekle

Giriş

Tasarım

Geçişler

Animasyonlar


12.Soru

Bu aşamada önceki veri güncellenerek değiştirilir. Örneğin, banka hesabınızdan para çektiğinizde çektiğiniz tutar hesabınızdan düşülerek güncellenir. Bir futbol maçında takımlardan biri gol attığında ise puan durumu gol atan takım lehine değiştirilerek güncellenir.                                                                                     

Yukarıda örnekleri sunulan bilgi işleme süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Organize etme

Toplama

Analiz

Kaydetme ve geri çağırma

İşleme


13.Soru

"Faturalama, bütçeleme, hesap özetleme, maliyet tahmin etme, ödeme sistemi gibi işlemlerde hesap tablosu yazılımları kullanılmaktadır." şeklinde ifade edilen hesap tablosu kullanım alanı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Formlar

Listeler

Finans ve muhasebe işlemleri

İstatistiksel analiz

Karar destek sistemi


14.Soru

Başarılı bir sunum için en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?


Hazırlanma

Giriş

Geliştirme

Değerlendirme

Vurgulama


15.Soru

Hesap tablolarının etkin kullanımının sağlanmasında kısayol tuşlarının kullanımı oldukça önemlidir. Aşağıdakilerden hangi kısayol aktif satırın seçilmesi için kullanılır?


Sol Ok

Shift + (boşluk)

Ctrl + boşluk

Ctrl + Home

Sağ Ok


16.Soru

Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçleri düşünüldüğünde, bir bilgisayar oyununda ortak oyunda yer alan kişilerin oyun içi sohbet etmeleri örneği hangi süreci anlatmaktadır?


Analiz

Kaydetme ve Geri Çağırma

İşleme

Gösterim

Aktarma ve Alma


17.Soru

Bir hücreye formül tanımlamak için o hücrenin ilk karakterinde hangi sembolün kullanılması gerekmektedir?


"nokta" (.)

"virgül" (,)

"ünlem" (!)

"yıldız" (*)

"eşittir" (=)


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan birisi değildir?


Sunumda çok sayıda slayta yer vermek

Slaytlarda yazılanları aynen tekrarlamak

Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmak

Yazıların altı çizili kullanılması

Sunuda çok az sayıda bilgi, renk ve görsel kullanılması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi katılımcıların sunumu kolay izleyebilmeleri için sunum sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden birisi değildir?


En fazla 10-15 kelimeden oluşan kısa cümleler
kullanmak

Etken fiiller kullanmak

Oturma düzenini boy sırasına göre ayarlamak

Genel ifadeler yerine somut örnekler vererek
net ifadeler kullanmak

Sözcükleri isabetli seçmek ve çok bilinenden az
bilinene doğru ilerlemek


20.Soru

Bilgisayar ekranı, yazıcı ve hoparlör .... birimlerine örnek olarak gösterilebilir. Cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


Çıktı 

Girdi

Depolama 

Ses

Teknoloji