Temel Bilgi Teknolojileri 1 Deneme Sınavı Sorusu #1126606

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ve internet teknolojileri, yeni iletişim teknolojilerinin temel özelliklerinden biri değildir?


Kullanıcı merkezli olma

Çoğunluğun kendi istediği enformasyona ulaşabilmesi

Karşılıklı etkileşimin mümkün olması

Eş zamansız olabilme

Çevrimdışı topluluk


Yanıt Açıklaması:

Bilgisayar ve İnternet teknolojileri, yeni iletişim teknolojilerinin temel özelliklerini yansıtırlar. Bunlar arasında, kullanıcı merkezli olma, çoğunluğun kendi istediği enformasyona ulaşabilmesi, karşılıklı etkileşimin mümkün olması ve eş zamansız olabilme sayılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum