Temel Bilgi Teknolojileri 1 Deneme Sınavı Sorusu #1172215

Sosyal ağlardaki _ _ _ _ _ pazarlama kavramı, reklamlar aracılığıyla ürün ve markaların tanıdık tavsiyeleriyle tanınması anlamına gelmektedir.

Yukarıda belirtilen ifade içerisindeki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelirse doğru bir tanımlama yapılmış olur?


örgütsel

web

viral

konnektivist

etkili


Yanıt Açıklaması:

Sosyal ağlardaki viral pazarlama (viral yayılma) kavramı, reklamlar aracılığıyla ürün ve markaların tanıdık tavsiyeleriyle tanınması anlamına gelmektedir. Ancak bu durum, ağların doğru çözümlenmesi ve reklam mesajlarının doğru platformlarda doğru kitlelere verilmesi sorumluluğunu doğurmaktadır. Bu noktada iletişim etiği, kullanıcıların farklı İnternet bağlantı hızlarının bulunduğu gerçeği, İnternet hukuku ve ilgili kanunlar da dikkate alınarak uygulamaların şekillendirilmesi önemlidir (Onat ve Aşman Alikılıç, 2008).

Yorumlar
  • 0 Yorum