Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerine ait doğru bilgi değildir?


İçerik üretici olan kullanıcıların katılım ve geri bildirimi cesaretlendirilir.

Grupların oluşumuna ve etkin şekilde iletişimine olanak sağlar.

İki yönlü iletişim vardır.

İçeriğe erişim ve kullanımda engeller yoktur.

Kaynaklar ve kişilere e-posta ile bağlantı sağlanır.


2.Soru

Yazar ve gelecek bilimci Marc Prensky’e göre dijital yerlileri nasıl tanımlamıştır?


1980 öncesinde doğmuş olan nesil

18.yüzyıl da yaşayan nesil

İlk insanlar

Sanayi devrimi öncesi yaşayan nesil

Teknoloji ile doğar doğmaz tanışan nesil


3.Soru

"Çoklu ortam Mesajlaşma Hizmeti"nin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?


MMS
IMAP
GPRS
WAP
GPS

4.Soru

Sanayi Toplumuna geçişin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


II. Dünya Savaşı
Sanayi Devrimi
İnternetin ortaya çıkışı
Dokumacılığın gelişimi
Kırsal kesimlerden kentlere göç

5.Soru

Teknoloji felsefesi ile ilgili yaklaşımlar düşünüldüğünde "belirlenimci" bakış açısına getirilen en büyük eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?


Teknolojik gelişmeleri yok sayması

Teknolojiyi dönüşümün merkezine alması

İnsanın önemini yok sayması

Tarihsel süreçlerle ilgilenmemesi

Teknoloji dışındaki sosyal olayları dikkate almaması


6.Soru

1998 yılında Sergery Brin ve Lary Page tarafından kurulan, dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan arama motoru aşağıdakilerden hangisidir?


Google

Bing

Yahoo

Yandex

Google Akademik


7.Soru

Türkiye’de ilk İnternet bağlantısı hangi ağa bağlanılmasıyla gerçekleştirilmiştir?


ULAKNET

NSFNet

EARN

TÜVEKA

TR-NET


8.Soru

Kullanıcıların Tablet Tercih nedenleri arasında en yoğun kullanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Arayüz/İşletim Sistemi kullanışlılığı

Hızlı başlama/kapanma

Rahatlık

Taşıma, yanında saklama kolaylığı

Hafiflik


9.Soru

"KAREKÖK" işlevi karekök hesaplama, "TOPLA" işlevi de toplama yapmayı sağlamaktadır. A5 hücresindeki değer 36, B9 hücresindeki değer 27 ise:

=KAREKÖK(A5)+TOPLA(B9) formülü hangi sonucu getirecektir?


30

31

32

33

34


10.Soru

Veri aktarım hızını 384 Kbps'ye çıkaran mobil iletişim servisi aşağıdakilerden hangisidir?


GSM

GPRS

EDGE

3G

4,5G


11.Soru

Bir kullanıcı akıllı saatinin yürümeye başladığında yeşil, durduğunda kırmızı ışık uyarısı verdiğini gözlemlemiştir. Buna göre akıllı saatin bu özelliğini sağlayan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?


Işık sensörü

Jiroskop

Hareket sensörü

İşletim sistemi

Yer çekimi sensörü


12.Soru

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim biçiminde verilen bir URL adresinde sunucu adı aşağıdakilerden hangisidir?


https

www

Anadolu.edu.tr

Acıkogretim


13.Soru

Sosyal ağlardaki _ _ _ _ _ pazarlama kavramı, reklamlar aracılığıyla ürün ve markaların tanıdık tavsiyeleriyle tanınması anlamına gelmektedir.

Yukarıda belirtilen ifade içerisindeki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelirse doğru bir tanımlama yapılmış olur?


örgütsel

web

viral

konnektivist

etkili


14.Soru

Marshall McLuhan' a göre ................... yıllarda elektronik medyanın toplumları bir küresel köye dönüştüreceğine dikkat çekilmiştir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki tarihlerden hangisinin gelmesi uygundur.


1950'li

1960'lı

1970'li

1980'li

1990'lı


15.Soru

İki dijital ürün arasında, kızılötesi ışınlarla iletilen sinyaller ile sağlanan veri bağlantısı nedir?


Widget

MMS

Bulut sistemi

Bluetooth

IrDa


16.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Taşınabilir teknolojilerin kablodan kurtulup yeniden şarj edilebilen bataryaları insanlara tam anlamıyla üstünlük kazandırır.

Cep telefonlarının kullanımı 1990’lı yılların ortalarına doğru yaygınlaşmaya başlamıştır.

Eski telefonlar günümüz telefonlarına kıyasla daha hantal, taşınması daha zor araçlardır.

Taşınabilir teknolojiler denildiğinde, aslında çoğu zaman cebe sığabilecek ve ele alındığında farklı birçok uygulamayı gerçekleştirmesi­ beklenen küçük bilgisayar sistemler­ kastedilmektedir.

Cep telefonu, tablet gibi taşınabilir teknolojiler hayatımızı öncekinden daha hızlı, daha rahat ve esnek hâle getirmektedir.


17.Soru

Mart-Temmuz 2011 Our Mobile Planet Araştırması 'na göre cep telefonu kullanma nedenlerinde en düşük orana sahip olan kullanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Video paylaşımı

Online bankacılık/Finans

Uygulama kullanmak

Yol tarifi/harita kullanmak

Haber okumak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Sofalising” kavramı ile doğrudan ilgili değildir?


Mobil iletişim araçları
İnternet
Sosyal ağlar
Çevrim içi ortamlar
İnsan-bilgisayar etkileşimi

19.Soru

Çömlekçilik temel olarak aşağıdaki gereksinimlerden hangisini karşılamaya yönelik ortaya çıkmıştır?


Yapıların süslenmesi
Tahılların samandan ayrılması
Tahılların sınıfanması
Tahılların harmanlanması
Ürünlerin saklanması ve taşınması

20.Soru

Aşağıdaki teknolojilerden hangisi ilk kez tarım toplumu zamanında kullanılmıştır?


Gelişmemiş taş aletler
Dokumacılık
Ateş
Buhar makinesi
Telgraf