Temel Bilgi Teknolojileri 1 Deneme Sınavı Sorusu #1292395

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde sınıflandırması yapılan dört temel toplum türünden birisi değildir?


avcı-toplayıcı toplum
tarım toplumu
sanayi toplumu
bilgi toplumu
savaşçı toplum

Yanıt Açıklaması: Sorunun yanıtı "E" şıkkıdır. İnsanlığın varoluşundan bu yana tarihsel süreç içerisinde temel olarak 4 tür toplumdan bahsedilebilir. Bu toplumlar; avcı-toplayıcı toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu olarak sıralanabilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum