Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir amaca yönelik olarak bir sosyal ağ oluşturmak üzere düğümlerin neler olması gerektiği ve bunlar arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine yönelik tasarım olarak tanımlanmaktadır?


Ağ dokuma

Sosyal ağ sentezi

İnternet trafiği

Viral pazarlama

Yurttaş gazeteciliği


2.Soru

Analizleri mevcut bir problemin çözümünde karar değişkenlerinin farklı değerleri için hızlı bir şekilde sonucu hesaplayarak karar vericiye alternatifler hakkında bilgi sunan analiz tekniğine ne ad verilir?


What if

Hesap tabloları yazılımları

Hücre işlemleri

Şekilsel biçimlendirme

Hücre referans sistemi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyada dosya paylaşımlarını gerçekleştirmek için geliştirilen FTP protokolünün geliştirme tarihtir?


1966

1970

1972

1973

1983


4.Soru

“Kullanılan aracın, verilmek istenen mesajın nasıl algılandığını etkilediğini ve mesajı şekillendirdiğini belirtir.” tanımlaması aşağıdakilerden hangisinin tanımına uyabilir?


Teknolojik belirlenimcilik
Ütopya
Distopya
Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
Sosyal belirlenimcilik

5.Soru

İnsan bilgisayar etkileşimi­, i­nsanların bilgisayarlarla nasıl etkileşme ­içer­isi­ne girdiklerini­ ­inceleyen di­si­pl­inler arası bir alandır. Bu anlamda aşağıdakilerden hangisi bu disiplinler arasında yer almaz?


Psikoloji

Fizyoloji

Sosyoloji

Antropoloji

Ergonomi


6.Soru

Araştırmalara göre ülkemizde akıllı telefonların en yoğun kullanıldığı alanların büyükten küçüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Oyun oynamak, müzik dinlemek, ürün aramak
Haber okumak, İnternet erişimi, video paylaşımı
İnternet erişimi, video paylaşımı, müzik dinlemek
Müzik dinlemek, haber okumak, video paylaşımı
Haber okumak, video paylaşımı, İnternet erişimi

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde sınıflandırması yapılan dört temel toplum türünden birisi değildir?


avcı-toplayıcı toplum
tarım toplumu
sanayi toplumu
bilgi toplumu
savaşçı toplum

8.Soru

I. Tablet Bilgisayarlar
II. Dizüstü Bilgisayarlar
III. Giyilebilir Teknolojiler
IV. Mobil Takip Sistemleri
Yukarıdakilerden hangileri taşınabilir teknoloji türleri arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


9.Soru

Tarım toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Çömlekçilik ortaya çıkmıştır.
Kalıcı yapılar inşa edilmiştir.
Kentlerdeki işçi nüfusu artmıştır.
Bakır aletler üretilmiştir.
Köy yaşamları oluşmuştur.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonu kullanma nedenlerinin oran olarak büyükten küçüğe doğru sıralanışıdır?


Arama yapmak - Online bankacılık/Finans - Video paylaşımı

Fotoğraf/video çekmek - İnternet erişimi - Yol tarifi/harita kullanmak

Arama yapmak - Uygulama kullanmak - Müzik dinlemek

E-Posta kullanmak - Fotoğraf/video çekmek - Haber okumak

Sosyal ağlara girmek - Ürün aramak - Oyun oynamak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarının içinde bulunan uygulamaların kullanım kolaylığının zararları arasında gösterilebilir?


Sosyal ağlara girmek

Online bankacılık işlemlerini yapmak

Fotoğraf ve video çekmek

7 yaş altı çocukların kullanımı

Yol tarifi ve harita kullanımı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangi taşınabilir teknolojilerden biridir?


Masaüstü Bilgisayar

Tümleşik Bilgisayar

Tablet Bilgisayar

Mini Bilgisayar

iMac


13.Soru

İklim ve çevre koşulları değişkenliği nedeniyle yeni besin kaynakları arayarak ve av hayvanlarını izleyerek, küçük gruplar halinde göçebe olarak yaşayan topluma ne denir?


Avcı-toplayıcı toplum

Tarım toplumu

Siyasi toplumu

Bilgi toplumu

Sanayi toplumu


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mozilla Firefox web tarayıcısının özelliklerinden biri değildir?


Web tarayıcısının arayüzü özelleştirilebilir.

Kapalı bir sisteme sahiptir.

Hızlı bir web tarayıcısıdır.

Windows, Mac OS, Linux ve Android işletim sistemlerinde çalışabilmektedir.

Bir açık kaynak yazılım projesidir.


15.Soru

Apple firmasının tüm ürünlerindeki varsayılan web tarayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?


Mozilla Firefox

Google Chrome

Windows Internet Explorer

Safari

Yandex


16.Soru

Sanal topluluğu “yeterli sayıda insanın, insani duygularla, siber alanda kişiler arası ağ kurmak üzere kamusal tartışmalara yeterince uzun bir süre katılmasıyla ağ içerisinde oluşturdukları toplumsal kümelenmeler” biçiminde tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Marc Prensky

Marshall McLuhan

Jürgen Habermas

Jean Baudrillard

Howard Rheingold


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerinde kesin yeri tespit etmeyi olanaklı kılar?


GPRS
3G
WAP
GPS
GSM

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağlardaki reklamlar aracılığıyla ürün ve markaların tanıdık tavsiyeleriyle tanınması anlamına gelmektedir?


Sosyal ağ sentezi

Viral Pazarlama

İnternet trafiği

Yurttaş gazeteciliği

Ağ dokuma


19.Soru

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri geleceğin potansiyel giyilebilir teknolojileri arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireysel teknoloji kullanımının sosyal etkileşimler ve yapılar yoluyla dönüştürülebileceğini varsayan teknoloji felsefesidir?


Kullanıma Odaklanan Belirlenimcilik

Yapısal Belirlenimcilik

Sosyal Belirlenimcilik

Ekonomik Belirlenimcilik

Teknolojik Belirlenimcilik