Temel Bilgi Teknolojileri 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17_ Aşağıdakilerden hangi zeki bir özelliklerinden biri deg“ ildir? A) B) C) D) E) Öngör ' olması Insan üstü olması Kişiselleştırilmış oiması Gömülü oîması Uyarlama“ olması ortamın
Yorumlar
  • 0 Yorum