Temel Bilgi Teknolojileri 2 Deneme Sınavı Sorusu #381363

Eleştirel etik olarak da adlandırılan ve genelde “Etik açıdan doğru nedir?”, “etiğin doğasında doğru veya yanlış olmak var mıdır?” soruları ile ilgilenen etik yaklaşımı hangisidir?


Meta-etik

Normatif etik

Uygulamalı etik

Teleolojik etik

Deontolojik Etik


Yanıt Açıklaması:

Meta-etik, genelde eleştirel etik olarak da adlandırılmaktadır. Bu yaklaşım, etik söylemlerde kullanılan dilin ve ifadelerin analiz edilmesine ve anlamlandırılmasına odaklanır ve bunları inceler. Meta-etik, etiğin doğasını ve etiğe neden ihtiyaç duyduğumuzu araştırır. Bu bağlamda etik hükümlerin doğası araştırılır. Meta-etik alanında tipik sorular şöyledir:

- “Etik açıdan doğru nedir?”,

- “Etiğin doğasında doğru veya yanlış olmak mı vardır?

Yorumlar
  • 0 Yorum