Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ulusal Açık Ders Malzemesi (UADM) adıyla başlatılan proje hangi kurum tarafından başlatılmıştır?


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Türkiye Bilişim Vakfı
Yükseköğretim Kurumu
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2.Soru

Kendileri birer program olan ve genellikle çalışabilir programlara bulaşıp, onlara yerleşen ve oradan diğer dosyalara yayılan virüsler hangi tür virüslerdir?


Dosya sistemi virüsleri

Ön yükleme virüsleri

Makro yazılım virüsleri

Web komut dosya virüsleri

Ağ virüsleri


3.Soru

I- BilişimII- EtikIII-AhlakIV- HukukYukarıdakilerden hangisi bilişim etiğindeki temel kavramlardandır?


I, II
I, III
II, III
II, III, IV
I, II, III, IV

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğine uygun düşmez?


Bilgisayarı zarar vermek için kullanılamaz.

Ücretsiz yazılım kullanılmaz.

Ücretsiz yazılım kopyalanmaz.

Başkasının bilgisayarı izinsiz kullanılmaz.

Başkasının bilgileri kullanılabilir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deontolojik kelimesinin tanımdır?


Sonuçsalcı olmayan

İletişimci

Özgürlükçü

Adaletçi

Eşitlikçi


6.Soru

Aşağıdaki intihal türlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Yanlış künye vererek orijinal kaynağa ulaşılmasına engel olmak
Bir başka kaynaktan kelimesi kelimesine tüm bilgiyi almak
Belli bir kaynaktan hiçbir değişiklik yapmadan bir bölümü aynen kopyalamak
Kendisine ait önceki bir çalışmadan bir bölümü aynen kopyalamak
Pek çok kaynaktan alıntı yaparak kendine ait gibi göstermek

7.Soru

Normatif, Meta ve Uygulamalı kategorileri hangi kavramın felsefi açıdan ayrıştırılmış halleridir?


Adalet
Hukuk
Ahlak
Fizik
Etik

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daha çok kelime işlemci bir programın içinde yer alan virüs türüdür?


Sonra yükleme

İşletim sistemi

Web komut dosyası

Makro

Yazılım bombası


9.Soru

I. Bilgisayar sisteminin yapacağı işleri düzenleyen ve denetleyen programlar bütünüdür.

II. Kullanıcı, donanım ve yazılım kaynakları arasındaki etkileşimi sağlamak, organize etmek ve yönetmekle görevlidir.

III. Bilgisayarın beynidir.

IV. Her bir uygulamanın, merkezi işlemciden ihtiyaç duyacağı düşünme süresini belirler.

V. Bilgisayar sisteminin güvenliğinden sorumlu değildir.

Yukarıda işletim sistemi ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


I-II-III

I-II-IV

III-IV-V

III-V

I-II-III-IV-V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan fikri anlatan yazı, ses, obje, resim ya da çizim olarak ifade edilebilen iletişim sürecinin ögesidir?


Kaynak

Kanal

Geribildirim

İleti

Kodlama


11.Soru

I) Hazırlanan sunular katılımcılarla paylaşılabilir. II) Görseller üzerinde işaretlemeler yapılabilir.III) Videolar katılımcılarla paylaşılabilir.IV) Sunumu yapan kişi ekranda notlarını paylaşabilir.V) Eşzamanlı sesli görüsmeler yapılabilir.Yukarıdakilerden kaçı Web Konferans sistemlerinin özelliklerindendir?


1
2
3
4
5

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimidir?


Bilişim

İletişim

Etkileşim

Etik

Bilgi


13.Soru

"Kişilerin istemleri dışında iletiler alarak rahatsız olmalarını elinizden geldiğince önleyiniz, buna neden olmayınız." kuralı hangi internet etik kural başlığında yer alır?


Başkalarına karşı saygı
Altyapı ve zamanı verimli kullanma
Biçimsel özen
İçerik ile ilgili özen
Öteki konular

14.Soru

Eleştirel etik olarak da adlandırılan ve genelde “Etik açıdan doğru nedir?”, “etiğin doğasında doğru veya yanlış olmak var mıdır?” soruları ile ilgilenen etik yaklaşımı hangisidir?


Meta-etik

Normatif etik

Uygulamalı etik

Teleolojik etik

Deontolojik Etik


15.Soru

Herhangi bir ağ üzerinde bir programı veya bir bilgiyi aynı anda farklı birçok kullanıcıya, sisteme paylaştıran ve dağıtan donanım veya yazılıma ne ad verilir?


Uygulama

Metin işleme

İnternet

Sistem

Sunucu


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Twitter kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?


Çok kişiyi izliyorsanız ve çok az izleyiciniz varsa siz bir spamcısınız, kimse sizi istemeyecektir.

Çok sık twit yazarsanız insanlar sizden bıkar.

Küçük ve özel diyaloglarınızı gizli tutun.

Twitter’da kaba olan, gerçek yaşamda da kabadır.

Çelişkili twitler göndermekten sakının.


17.Soru

Mobil işletim sistemlerinde, İşletim sistemi, uygulama programlarının belirli bir sıra ve sürede çalıştırılmasını planlar. Tıpkı bir zaman çizelgesi gibi programların önceliklerini belirler ve yönetir. Bu aşağıdakilerden hangi işlevinin görevidir?


Çoklu Görev

Zaman Uyumlama/ Paylaşımı İşlevi

Bellek Ayırma ve Yönetimi

Giriş/ Çıkış Birimleri Yönetimi

Koruma ve Güvenlik


18.Soru

Bir sohbet sitesinden jargon sayılacak farklı bir söyleşi biçimi ile herkese açık bir ortamda yazı yazılmaması aşağıdaki internet etiği kurallarından hangisine girmektedir?


Başkalarına karşı saygı
Altyapıyı verimli kullanma
Zamanı verimli kullanma
Biçimsel özen
İçerik ile ilgili özen

19.Soru

İnternette sorunsuz ve güvenilir bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiz gerekmez?


Erişilen bilginin yayılım miktarının azlığı

Farklı kaynaklar da erişilen bilgiyi doğrulamalı

Erişilen bilginin kaynağı belirtilmeli ve güvenilir olmalı

Bilginin yazarı veya kaynağı sorgulanmalı

Bilginin bulunduğu site aralıklarla güncellenip yenilenmeli


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teleolojik kelimesinin tanımdır?


Sonuçsalcı

İletişimci

Özgürlükçü

Adaletçi

Eşitlikçi