Temel Bilgi Teknolojileri 2 Deneme Sınavı Sorusu #386841

Aşağıdakilerden hangisinde bilişim güvenliğinin temel ilkeleri doğru olarak verilmiştir?


Gizlilik, ulaşılabilirlik ve güvenilirlik

Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik

Bütünlük, gizlilik ve izlenebilirlik

Gizlilik, bütünlük ve izlenebilirlik

Güvenilirlik, bütünlük ve izlenebilirlik


Yanıt Açıklaması:

Bilişim güvenliği konusu, genel olarak üç temel ilkeden oluşmaktadır. Bunlar; gizlilik (confidentiality), bütünlük (integrity) ve erişilebilirlik (availability) olarak sıralanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum