Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi senkron iletişime örnek olarak verilebilir?


Mektup
Telgraf
Faks
Cep telefonu
E-mail

2.Soru

Kişilerin bir takım sembolik jestler ve hareketleri de kullanarak, İnternet üzerinde sanal bir toplum yaşamı içinde kendilerini tanımlamasına, internet teknolojilerini kullanarak diğer insanlarla iletişim ve etkileşim içine girmesine, paylaşmasına ve dolayısıyla kendilerini ifade etmesine olanak tanıyan ağlara ne ad verilir?


Sanal ağlar
Güvenlik ağları
Sosyal ağlar
Toplumsal ağlar
İnternet ağları

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paragraf içindeki anahtar kelimeleri değiştirerek gizlemektir?


Yetersiz gizleme

Kendinden aşırma

Fotokopi

Hayalet yazar

Emek tembelliği


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Internet ortamında “Sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de öyle davran” görgü kuralının temelidir?


Deontoloji kuramları

Faydacılık

Kantçılık

Sonuçsalcılık kuramları

Teleolojik kuramlar


5.Soru

Facebook üzerinden bir arkadaşınızın tasvip etmeyeceği bir fotoğrafını ondan izinsiz şekilde paylaşmanız aşağıdaki bilişim etiği ifadelerinden hangisi ile tezat oluşturur?


Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz.
Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz.
Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz.
Kişi, bilgisayarı, diğer insanları dikkate alarak ve saygı göstererek kullanmalıdır.

6.Soru

İletişim kurarken anlamsız sayılacak gereksiz iletiler göndermeme internet etiği konularından hangisini kapsamaktadır?


Altyapı ve zamanı verimli kullanma
Başkalarına karşı saygı
Biçimsel özen
İçerik ile ilgili özen
Kişisel bilgiye saygı

7.Soru

Öğretmen sınıfta ders anlatmaktadır. Elif anlatılanları defterine not almaktadır. Dersin bir bölümünde dışarıdan yoğun bir uçak sesi gelmiştir. Bu sırada öğretmen ders anlatmaya devam etmiştir. Ancak Elif not almayı bırakmıştır. Uçak sesi gittiğinde Elif öğretmenin anlattıklarını not almaya devam etmiştir. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Uçak sesi iletişim sürecine engel oluşturmuştur
Dilan bir süre sonra not almaktan sıkılmıştır
Uçak geçerken iletişim süreci devam etmektedir
Öğretmen iletişim sürecinin tamamlanmasını önemsemektedir
Dilan yalnız önemli gördüğü yerleri not almaktadır

8.Soru

İnternette sorunsuz ve güvenilir bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiz gerekmez?


Erişilen bilginin yayılım miktarının azlığı

Farklı kaynaklar da erişilen bilgiyi doğrulamalı

Erişilen bilginin kaynağı belirtilmeli ve güvenilir olmalı

Bilginin yazarı veya kaynağı sorgulanmalı

Bilginin bulunduğu site aralıklarla güncellenip yenilenmeli


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kaynaktan alıcıya ulaşan mesaja alıcı tarafından verilen tepki olarak ifade edilebilen iletişim sürecinin öğesidir?


Geribildirim
İleti
Kaynak
Kanal
Kodlama

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde bilişim güvenliğinin temel ilkeleri doğru olarak verilmiştir?


Gizlilik, ulaşılabilirlik ve güvenilirlik

Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik

Bütünlük, gizlilik ve izlenebilirlik

Gizlilik, bütünlük ve izlenebilirlik

Güvenilirlik, bütünlük ve izlenebilirlik


11.Soru

İnternetin kullanılması ile ilgili ortaya çıkan hukuki sorunları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


İnternet hukuku
Bilişim hukuku
Ticaret Hukuku
Borçlar Hukuku
Medeni Hukuk

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahlak öğretisi ve bilgisidir?


Etik

İletişim

Etkileşim

Saygı

Dürüstlük


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahlak öğretisi ve bilgisidir?


Etik

İletişim

Etkileşim

Saygı

Dürüstlük


14.Soru

İnternette web sayfalarının kaynak kodu dosyaları içinde bulunan ve web sayfaları yoluyla bulaşan virüsler hangileridir?


Dosya sistemi virüsleri
Ön yükleme virüsleri
Makro yazılım virüsleri
Web komut dosyası virüsleri
Ağ virüsleri

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sisteminde standart bir masaüstünde bulunan simgelerden birisi değildir?


Ağ bağlantı durumu
Yatay kaydırma çubuğu
Geri dönüşüm kutusu
Program kısayolu
Klasör

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişimin sınırlılıklarından biridir?


Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamaz.
İçeriğin işlenmesi sürecinde alıcıda oluşan yanlış algılar anlık olarak düzeltilemez.
Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yoktur.
Alıcı da yalnızlık duygusu oluşabilir.
Mesaj işleme sürecinde alıcının elinde olduğu için, alıcı denetimi ve öz yönelimi yüksek bir birey olmak zorundadır.

17.Soru

Başkalarına karşı saygı, altyapı ve zamanı verimli kullanma, biçimsel ve içerik ile ilgili özen ve diğer konular başlıkları altında İnternette iletişim ve etik kurallarını hangi kurum ortaya koymuştur?


Türkiye Bilişim Vakfı
Türkiye Bilimler Akademisi
Türkiye Bilişim Enstitüsü
Türkiye Bilişim Derneği
Yükseköğretim Kurulu

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi III. Nesil İşletim Sistemlerine ilişkin doğru bir ifadedir?


ENIAC geliştirilmiştir.

1980-1990 yılları arasındaki dönemdir.

Çoklu programlama kullanılmıştır.

Transistörler kullanılmıştır.

1940-1955 yılları arasındaki dönemdir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin sınırlılıklarındandır?


İçeriğin işlenmesi sürecinde alıcıda oluşan yanlış algılar anlık olarak düzeltilemez.
Alıcının tekrar tartışmalara katılma fırsatı yoktur.
Alıcıda yalnızlık duygusu oluşabilir.
Mesaj işleme süreci alıcının elinde olduğu için, alıcı denetim ve öz yönelimi yüksek bir birey olmak zorundadır.
Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamaz.

20.Soru

Kendileri birer program olan ve genellikle çalışabilir programlara bulaşıp, onlara yerleşen ve oradan diğer dosyalara yayılan virüsler hangi tür virüslerdir?


Dosya sistemi virüsleri

Ön yükleme virüsleri

Makro yazılım virüsleri

Web komut dosya virüsleri

Ağ virüsleri