Temel Bilgi Teknolojileri 2 Deneme Sınavı Sorusu #1592

I. Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz. II. Başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz. III. Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz. IV. Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz. V. Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz. Bilgisayar Etik Enstitüsü (Computer Ethics Institute) tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanım konusunda etik ilkelerinin temelini oluşturan ilke/ilkelerdir?


Sadece I
Sadece II ve III
I-II-III
I-II-III-IV-V
Sadece IV ve V

Yanıt Açıklaması: Bilgisayar Etik Enstitüsü (Computer Ethics Institute) tarafından geliştirilen ve bilgi- sayar kullanım konusunda etik ilkelerinin temelini oluşturan 10 ilke aşağıda verilmiştir. 1. Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz. 2. Başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz. 3. Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz. 4. Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz. 5. Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz. 6. Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz. 7. Başka insanların bilgisayar kaynakları izin almadan kullanılamaz. 8. Başka insanların entelektüel bilgileri başkasına mal edilemez. 9. Kişi yazdığı programın sosyal hayata etkilerini dikkate almalıdır. 10. Kişi, bilgisayarı, diğer insanları dikkate alarak ve saygı göstererek kullanmalıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum