Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Günümüzü biçimlendirmede ağırlığı olan, yaşam döngüsünün ilk döneminde ancak birkaç yıl içinde yaygınlaşması beklenen teknolojilere ne ad verilir?


Geleneksel Teknolojiler
Güncel Teknolojiler
Sınırdaki Teknolojiler
Kalıplaşmış Teknolojiler
Geri Kalmış Teknolojiler

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin sağladığı faydalardan biridir?


Ölçeklenebilirlik
Çevre birimler
Sağlayıcıya bağımlılık
Ağ bağlantısı bağımlılığı
Yasal sorunlar

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişim yayılım türlerinden biri değildir?


Kamu bulutu

Özel bulut

Topluluk Bulutu

Melez Bulut

Hibrit Bulut


4.Soru

Avrupa Birliği Komisyonu, Yaşam boyu Öğrenme Memorandumu'nu ne zaman kabul etmiştir?


1998
1999
2000
2001
2002

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişimin üstünlüklerinden biridir?


Anlaşılmayan mesajlar anlık olarak kaynağa geribildirimle iletilebilir
Kaynaktan gelen mesajın istenildiği kadar incelenmesine olanak sağlar
Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.
Herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahil olabilir.
Alıcı mesajla aynı ortamda olmak zorunda değildir

6.Soru

Fiziksel gerçek dünyanın, kullanıcıya, bilgisayar tarafından ses, görüntü, video, GPS ve benzeri algılayıcılarla elde edilen enformasyonun değerlendirilmesiyle zenginleştirilerek sunulması aşağıdakilerden hangisidir?


Bulut bilişim

Yapay zekâ

Mobil işbirliği sistemleri

Sanal gerçeklik

Artırılmış gerçeklik


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel teknolojilere örnek değildir?


Radyo

Kablolu telefonlar

İnternet erişimi olamayan televizyonlar

İnternet erişimi olamayan telefonlar

Yapay zeka


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2015 yılının güncel teknolojilerinden biridir?


Dijital kameralar
Navigasyon cihazları
Kablosuz internet
3G
Semantik ağ

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içinde çok sayıda sunucuyu barındıran, depoladığı verinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla güçlü ve yedekli elektrik, iklimlendirme ve iletişim alt yapısı bulunan tesislere verilen addır?


Veri merkezleri

İnternet

İnce istemciler

Dağıtık sunucular

Güvenlik


10.Soru

Üniversite’de ders veren Ali hoca, öğrencileri için bir sürpriz yapmayı planlamaktadır. O haftaki derse başka bir yardımcı hoca her hafta ders yaptıkları çevrimiçi sınıf ortamına Ali hocanın hazırladığı o hafta anlatılacak konuya ilişkin bir video yüklemiştir. Öğrencilerine videoyu izlemelerini duyurmuştur. Bu durumda Ali hoca eşzamansız iletişim araçlarının hangi üstünlüğünü kullanmayı planlamaktadır?


Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.
Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geri bildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.
Alıcı kaynakla aynı ortamda olmak zorunda değildir.
Kaynaktan gelen mesaj istenildiği kadar incelenebilir.
Herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahil olabilirler.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rogers’ın Yeniliklerin Yayılması Kuramına göre teknolojinin yayılması aşamasında yeni fikre ilk uyum sağlayanlardır?


Yenilikçiler

İlk benimseyenler

Erken çoğunluk

Geç çoğunluk

Geride kalanlar


12.Soru

Google Apps Engine hizmeti Google'ın altyapısı üzerinde kullanıcıların uygulama geliştirmesine izin veren bir yapıya sahiptir. Bu örnek durum aşağıdaki hizmet türlerinden hangisi olarak sayılabilir?


Altyapı Hizmeti (IaaS)
Platform Hizmeti (PaaS)
Yazılım Hizmeti (SaaS)
Veritabanı hizmeti (DBaaS)
İş Süreci hizmeti (BPaaS)

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğinin temel kavramları arasında yer almaz?


Ahlak
Bilişim
Hukuk
İletişim
Etik

14.Soru

I. Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz. II. Başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz. III. Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz. IV. Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz. V. Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz. Bilgisayar Etik Enstitüsü (Computer Ethics Institute) tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanım konusunda etik ilkelerinin temelini oluşturan ilke/ilkelerdir?


Sadece I
Sadece II ve III
I-II-III
I-II-III-IV-V
Sadece IV ve V

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kötü amaçlı yazılımlara karşı korunma yollarından birisi değildir?


Bilgi ve verileri düzenli bir şekilde yedeklemek

Kişisel bir güvenlik duvarı kurmak

Uygulamaların güvenlik ayarlarını etkinleştirmek

Sık kullanılan bir antivirüs programı bulundurmak

Belirli aralıklarla sistem taraması yapmak


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Joseph Schumpeter tarafından önerilen teknolojik gelişmenin aşamalarını sırasıyla belirtir?


Buluş, Yenilik

Yenilik, Buluş

Buluş, Yenilik, Yayılma

Yayılma, Yenilik, Buluş

Yenilik, Buluş, Yayılma


17.Soru

Bir teknolojinin yayılması, yenilikçiler ve ilk benimseyenlerle geçen birkaç yıllık dönemden sonra, erken ve geç çoğunluk tarafından yaklaşık kaç yıl süreyle kullanıldığı varsayılmaktadır?


10
5
15
20
25

18.Soru

Microsoft Ofis yazılım ailesinin bulut üzerinden çevrimiçi olarak hizmet veren sürümüne ne ad verilir?


ZOHO

Evernote

Prezi

Microsoft Office 365

Drive


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan beyni projesinin amaçları arasında yer almaz?


Beyin hastalıklarının haritasını çıkartmak
Fare beyni ve insan beyninin işleyiş haritalarını çıkartmak
Beyin için çok ölçekli bir kuram geliştirmek
Beynin işleyişinden ilham alarak hesaplama araçları ve robotik sistemler geliştirmek
Bilimsel araştırma yapma alışkanlığı kazanmak

20.Soru

Aşağıdakilerden hangi yayılmanın gerçekleşme şekillerinden biri değildir?


İcat

Kullanma

Taklit etme

Uygulama

Uyarlama