Temel Bilgi Teknolojileri 2 Deneme Sınavı Sorusu #1140

Aşağıdaki ifadelerden hangisi etik ile ilgili kuramlardan teleolojik kuramla ilgilidir?


Sonuçsalcı olmayan kuramdır.

Eylemlerin cevabı “Eğer herkes böyle yaparsa ne olur?” sorusunda yatmaktadır

Önemli olan sonuç değildir.

Sonuç olumlu olsa veya fayda sağlasa bile etik ilkeler açısından yanlış olabilir.

Bir eylem kendi başına iyi ya da kötü olarak değerlendirilmez.


Yorumlar
  • 0 Yorum