Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Skype’nin özellikler birisi değildir?


Kişisel iletişim kurulabilir.

İş veya eğitim amaçlı kullanılabilir.

Yalnızca eş zamansız iletişim kurulabilir.

Görsel içerikli iletişim kurulabilir.

Yazı içerikli iletişim kurulabilir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bulut Bilişimin özelliklerinden değildir?


Geniş ağ erişimi
Çabukluk ve esneklik
Sınırlı depolama
Ölçülebilirlik
Kaynak havuzu

3.Soru

Carson 2005 yılında Açık Ders Kaynaklarının nasıl olması gerektiğini tanımlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Açık Ders Kaynaklarının sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir?


Ders formatında düzenlenmiş
Çoğunlukla ücretsiz ve serbestçe ulaşılabilen
Tek başına sertifika ya da diploma vermek amacıyla kullanılmayan
Sayısal ortamda bulunan
Devam zorunluluğu olan

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 10 yıl öncesine kadar buluş ve yenilik süreçleri gerçekleştirilmiştir?


Geleneksel teknolojiler

Güncel teknolojiler

Sınırdaki teknolojiler

Yakın gelecekteki teknolojiler

Uzak gelecekteki teknolojiler


5.Soru

Aşağıdakilerin hangisi yaşamı boyu öğrenen bir bireyin öğrenme modellerinden değildir?


Kişisel gelişim
Planlı gelişim
Zorunlu gelişim
Rastlantıya bağlı gelişim
Deneyime bağlı gelişim Cevap

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişim paradigmasını en doğru şekilde açıklar?


Uygulamaların çalıştırıldığı bir ana bilgisayara terminal üzerinden erişim
Kişisel bilgisayarların yerel ağlar üzerinden birbiri ile iletişimi
Kişisel bilgisayarların küresel ölçekte bir ağ ile iletişim sağlaması
Farklı türdeki donanımların bir araya getirilerek tek bir sistem gibi davranması
Ölçeklenebilir bir şekilde internet üzerinden kaynak paylaşımının sağlanması

7.Soru

Bilgi ve veri paylaşımında kimliklerin doğrulanabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi temel ilkedir?


Gizlilik

Erişilebilirlik

Hız

Bütünlük

İzlenebilirlik


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, gönüllü kişiler ile firmaların ortaklaşa geliştirdiği açık kaynak kodlu, özgür ve ücretsiz işletim sistemlerine bir örnek olarak verilebilir?


Linux
Windows
IOS
MacOS
Apple

9.Soru

Bir e-posta hazırlanıyor ve birçok kişiye bir seferde gönderilmek isteniyor. Ancak mesajı alan her kişinin bu mesajı başka kimlere gönderildiğinin bilmemesi isteniyor. Bu durumu sağlamada e-posta gönderimi aşamalarında kullanılan aşağıdaki bileşenlerden hangisi kullanılmalıdır?


Gönderen
Alıcı
CC
BCC
Eklenti

10.Soru

Yaşamboyu öğrenmede sorumluluğun tamamen bireyin elinde olması söz konusudur. Aşağıda verilen bireysel özelliklerden hangisi bu sorumluluk bağlamında diğerlerinden farklı bir niteliktedir?


Teknoloji okuryazarı
İlgi ve gereksinimlerini saptayabilen
Bilgi okuryazarı
Öğrenmede kararlılık gösteren
Öğrenmeyi düzenleyebilen

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yardımıyla genellikle sanal bir ortamda kişi veya kurumlara maddi veya manevi zarar verilmesine ne denir?


Bilişim suçu

İntihal suçu

Veri suçu

Etkileşim suçu

Kopyalama suçu


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve verimli bir yetiş eğitiminin gerçekleşmesi için yetişkinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


Öğrenmeye hazır olması
Dıştan motivasyonlu olması
Kendini doğru olarak algılaması
Deneyimlerinin olması
Öğrenme yöneliminin olması

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim sistemlerinin gelişimlerini özetleyen altı aşamanın ilkidir?


Kişisel bilgisayarlar
Ana bilgisayarlar
İnternet
Bilgisayar ağları
Bulut bilişim

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini için doğru bir ifade değildir?


Temelde mobil ve masaüstü işletim sistemleri aynı işi görürler.

Bilgisayarın en önemli sistem yazılımıdır.

Tüm kontrol sistemlerinde bulunur.

İşletim sistemi belleğin tutuğu bilgileri izler.

Sistemin genel işlerini kontrol eden ve düzenleyen yazılımdır.


15.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi etik ile ilgili kuramlardan teleolojik kuramla ilgilidir?


Sonuçsalcı olmayan kuramdır.

Eylemlerin cevabı “Eğer herkes böyle yaparsa ne olur?” sorusunda yatmaktadır

Önemli olan sonuç değildir.

Sonuç olumlu olsa veya fayda sağlasa bile etik ilkeler açısından yanlış olabilir.

Bir eylem kendi başına iyi ya da kötü olarak değerlendirilmez.


16.Soru

Eldeki verileri (bilgi) önceden yüklenmiş belirli programlara göre matematiksel işlemler kullanarak işleyen, sonuç çıkaran ve bu bilgileri uygun ortamlarda saklayan, istenildiğinde geri getirebilen elektronik donanım ya da donanım elemanı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


İşletim sistemi

Bilgisayar

Açık kaynak

Uygulama programı

Sistem yazılımı


17.Soru

Aşağıdakilerden öncüller Uluslararası Eğitimi Geliştirme Komisyonu’nun 1972 yılındaki yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği hakkındaki raporu değerlendirildiğinde hangisi doğrudur?

I. Okullar eğitim yaşı ile sınıflandırmak gerekir.

II. Eğitim okulda başlar.

III. Eğitsel etkinlikler esnek olmalıdır.


Yalnız III

Yalnız II

II ve III

I ve II

Hepsi


18.Soru

Aşağıda bilgi okuryazarlığına ilişkin verilenlerden hangisi diğerlerinden daha üst düzey bir yeterlik gerektirmektedir?


Bilgi gereksinimini fark etme
Farklı bilgileri değerlendirme
Bilgi kaynaklarını belirleme
Bilgi arama stratejilerini işe koşma
Uygulama amacıyla bilgiyi düzenleme

19.Soru

Aşağıdaki teknolojilerden hangisi 1980'lerde Steve Mann'in denemeleriyle başlayan, bireylerin üstlerinde taşıdıkları, gün boyunca bireyin çevresine ait verileri yakalamayı ve bireyi destekleyecek şekilde işlemeyi amaçlayan sistemlerdir?


Bağlam farkındalıklı bilgi işlem
Akıllı kişisel yardımcılar
Giyilebilir bilgisayarlar
Holografik görüntüleme
Biyometri

20.Soru

Üç boyutlu fiziksel ortamda oluşturulan üç boyutlu görüntüleme nedir?


Holografik görüntüleme

Karma gerçeklik

Sanal retinal görüntüleme

Biyometri

Android