Temel Bilgi Teknolojileri 2 Deneme Sınavı Sorusu #1500

Aşağıdakilerin hangisi yaşamı boyu öğrenen bir bireyin öğrenme modellerinden değildir?


Kişisel gelişim
Planlı gelişim
Zorunlu gelişim
Rastlantıya bağlı gelişim
Deneyime bağlı gelişim Cevap

Yanıt Açıklaması: Yaşam boyu öğrenme doğası gereği kişisel işlere odaklı olduğundan bireyin öğrenme sinde tek bir model yoktur, birden çok uygulama şekli vardır. Bunlar; kişisel gelişim, planlı gelişim, rastlantıya bağlı gelişim ve deneyime dayalı gelişimdir. Kişisel gelişim, bireyin, bireyler arası ve bireyler içindeki beceri ve yeterliklerinin gelişimini ifade eder. Planlı gelişim, bireyin çalışma yaşamı boyunca almış olduğu formal dersler, diplomalar, lisansüstü eğitim ya da teknik yeterlikler gibi çeşitli eğitim biçimlerini içerir. Rastlantıya bağlı gelişim, bireyin iş yaşamı ve iş dışındaki yaşamında ortaya çıkan planlanmamış öğrenmesini ifade eder. Deneyime dayalı gelişim, kısaca bireyin yaparak öğrenmesidir. Bu gelişim türü bireyin, diğer bireylerin yaptıklarını gözlemleyerek ve uygulamalar yoluyla ileri düzey beceriler ve yeterlikler kazanmasını içerir.
Yorumlar
  • 0 Yorum