Temel Bilgi Teknolojileri 2 Deneme Sınavı Sorusu #1470

Yaşamboyu öğrenmede sorumluluğun tamamen bireyin elinde olması söz konusudur. Aşağıda verilen bireysel özelliklerden hangisi bu sorumluluk bağlamında diğerlerinden farklı bir niteliktedir?


Teknoloji okuryazarı
İlgi ve gereksinimlerini saptayabilen
Bilgi okuryazarı
Öğrenmede kararlılık gösteren
Öğrenmeyi düzenleyebilen

Yanıt Açıklaması: Görüleceği üzere seçeneklerde öğrenme sürecini kontrol edebilme ile ilgili nitelikler sıralanmaktadır. Teknoloji okuryazarlığı bu süreci kolaylaştıran önemli bir özellik olmakla birlikte yaşamboyu öğrenme alışkanlıklarının temel bir nedeni sayılabilecek bireysel bir özellik değildir.
Yorumlar
  • 0 Yorum