Temel Bilgi Teknolojileri 2 Deneme Sınavı Sorusu #1504

Bruce'a göre (1997), aşağıdakilerden hangisi okuryazar bir bireyin sahip olması gereken becerilerden değildir?


Bilgi teknolojisini kullanma
Bilgi kaynaklarını kullanma
Bilgi sürecini yönetmeme
Bilgiyi kontrol edebilme
Bilgi birikimi oluşturabilme

Yanıt Açıklaması: Hayat boyu öğrenen bir bireyin özellikler incelendiğinde, bilgi okuryazarının bilgiye erişimden kullanmaya ve bilgiyi değerlendirebilmeye kadar pek çok beceriye sahip olması gerektiği görülmektedir. Aynı zamanda bilgi okuryazarının etkin teknoloji kullanma becerisinin de olması beklenilen bir durumdur, çünkü bilginin hızla alınıp paylaşıldığı ve bir o kadar çabuk tüketildiği günümüzde, teknoloji kullanımı bilgiye erişimde vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle bilgi okuryazarlığı gelişen teknoloji ile birlikte, “ağ okuryazarlığı” “teknoloji okuryazarlığı” “bilgisayar okuryazarlığı” “web okuryazarlığı” “çoklu ortam okur-yazarlığı” “medya okuryazarlığı” vb. çeşitli kavramlarla ilişkilendirilerek tanımlanmaya çalışılmıştır. Bilgiye dayalı her sorunun çözülebilmesi ya da gereksinimin giderilebilmesi anlamına gelen bilgiye dayalı beceriler, bilgi okuryazarının sahip olması gereken becerilerdir. Bu beceriler Bruce’a göre (1997) aşağıda belirtilen boyutlarla açıklanmaktadır: • Bilgi teknolojisini kullanma becerisi • Bilgi kaynaklarını kullanma becerisi • Bilgi sürecini yönetebilme becerisi • Bilgiyi kontrol edebilme becerisi • Bilgi birikimi oluşturabilme becerisi • Bilgi birikimini geliştirebilme becerisi ve • Bilgelik yani başkalarına yararlı olma becerisidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum