Temel Bilgi Teknolojileri 2 Deneme Sınavı Sorusu #1505

Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Knowles'e göre (1990) bir yetişkinin eğitiminden söz edilebilmesi için yetişkin bireyin göstermesi gereken özelliklerden değildir?


Kendi doğru olarak algılama
Deneyimlerinin olmaması
Öğrenmeye hazır olması
Öğrenme yöneliminin olması
Öğrenme motivasyonunun olması

Yanıt Açıklaması: Yetişkin eğitimi belirli bir plan ve programa bağlı kalmadan, yaşam içinde kendiliğinden informal olarak gerçekleşebileceği gibi, eğitim kurumları tarafından bir program çerçevesinde yapılandırılmış biçimde de gerçekleşebilir. Hangi eğitim yaklaşımıyla gerçekleşirse gerçekleşsin etkili ve verimli bir yetişkin eğitiminden söz edebil- mek için yetişkin olarak adlandırılan bireylerin; • Kendini doğru olarak algılaması • Deneyimlerinin olması • Öğrenmeye hazır olması • Öğrenme yöneliminin olması ve • Öğrenme motivasyonlarının olması gerekmektedir. Knowles’ın (1990) yetişkin eğitiminin olabilmesi için açıkladığı bu temel ilkeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler için tanımlanan özelliklerle hemen hemen aynıdır. Gerek yetişkin eğitimi gerekse yaşam boyu öğrenme kavramının özünde, bireylerin küresel dünyada var olabilmeleri ve nitelikli bir yaşam sürdürebilmeleri için bilgi ve beceri birikimlerini sürekli yenilemeleri gerektiği vurgusu vardır. Yetişkin eğitiminde bunu başarabilmenin yolu yaşam boyu eğitimdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum