Temel Bilgi Teknolojileri 2 Deneme Sınavı Sorusu #1506

Aşağıdakilerden hangisi Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Uygulamasını açıklayan kavramlardan değildir?


Kitlesel olma
Açık olma
Çevrimiçi olma
Bireysel olma
Ders içeriği olma

Yanıt Açıklaması: İlk olarak Nisan 2001’de Massachusetts Institute of Technology (MlT) tarafından duyurulan Açık Ders Kaynakları projesi iki temel amaca hizmet etmektedir. Bunlardan birincisi; eğitimciler, öğrenciler ve bireysel öğrenenler için MIT’nin tüm ders kaynaklarına ücretsiz ulaşmasını sağlamak, ikincisi ise bu uygulamanın küresel anlamda etkisini artır- maktır. Bu düşünceden hareketle Carson (2005) Açık Ders Kaynaklarını; • Ders formatında düzenlenmiş • Çoğunlukla ücretsiz ve serbestçe ulaşılabilen • Sayısal ortamda bulunan • Kullanım ve adaptasyona belirli lisans koşulları (creative commons) ile açık • Tek başına sertifika ya da diploma vermek amacıyla kullanılmayan • Yüksek kaliteli eğitim kaynakları olarak açıklamıştır. Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders uygulaması ise en iyi içinde yer alan kavramlarla açıklanabilir. Bunlar; Kitlesellik, açıklık, çevrimiçi ortam ve ders özelliğine sahip olmadır. Şimdi sırasıyla bu kavramların hangi konulara odaklandığını birlikte inceleyelim. Kitlesel: Çok büyük, devasa anlamına gelen bu ilk kavram, genellikle büyük öğrenen sayılarıyla ilişkilendirilmektedir. Burada sözü edilen kitlesellik 400 öğrenenle olabileceği gibi, 4000 ya da 40.000 ve üzerindeki öğreneni de temsil edebilmektedir. Dolayısıyla kitlesellik öğrenen sayısının niceliğinden çok kapsamı ile ilgilidir. Başka bir deyişle, kitlesellik özelliği ile fiziksel kampüs sınırlarının dışında küresel mega sınıf kavramına dikkat çekilmekte, ayrıca, öğrenenlerin farklılığından, kullanılan araçların sayısına kadarki çeşitliliğe vurgu yapılmaktadır. Açık: Açık olma kavramı, bu uygulamanın küresel mega sınıflardaki esnekliğine vurgu yapmaktadır. Başka bir deyişle açıklık, bilgiyi talep eden bireyler ve bilgi kaynakları arasında sınırların ortadan kalktığı öğrenme yapısını ifade etmektedir. Öğrenen ayrıca dilediği anda bu ders uygulamalarına katılma ve ayrılma kararına, dersler süresince dilediği kadar etkileşimde bulunabilme, bilgiyi üretme veya tüketme özgürlüğüne sahip olabilir. Çevrimiçi: Bu kavram kitlesel açık ders uygulamalarının, çevrimiçi ortamda ve ağlar üzerinden yürütülmesini ifade eder. Kitlesel açık çevrimiçi ders uygulamalarının kitlesel olabilmesinin nedeni, öğrenme amacıyla yararlanılan çevrimiçi ortamın ve kullanılan web’e dayalı teknolojilerin öğrenenlere diledikleri zaman ve yerde diğer öğrenenlerle ve öğretici ile etkileşimde bulunabilmesine olanak sağlamasıdır. Ders: Öğrenme içeriğinin akademik olarak yapılandırılmasını, eğitsel bir plan çerçevesinde ve pedagojik yaklaşımlarla ders içeriğinin tasarımlanmasını ifade eder. Bu öğrenme yaklaşımında bilginin salt sunumu açık ders kaynakları ve diğer öğrenme kaynaklarıyla sağlanmasına karşın, öğrenme bilgi ile etkileşime geçmeyi gerektiren bir süreçtir.
Yorumlar
  • 0 Yorum