Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin kullanıcılar için tercih edilme sebeplerinden biri değildir?


Ölçeklenebilir donanım özellikleri olması
Daha düşük bir maliyet
Birlikte çalışma için uygun bir platform sunması
Bulut hizmet sağlayıcıya bağımlı olunması
Esneklik

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Skype’nin özeliklerinden biri değildir?


Anlık iletişim kurulabilir.

İşitsel iletişim kurulabilir.

Metin tabanlı iletişim kurulabilir.

Görsel iletişim kurulabilir.

Yalnız eşzamansız iletişim kurulabilir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rogers’a ait “Yeniliklerin Yayılması” kuramına göre teknolojinin yayılma aşamasında teknolojiyi kullananlar grubundan biri değildir?


Yenilikçiler
Geride kalanlar
Geç çoğunluk
Erken çoğunluk
Keşifciler

4.Soru

Bulut depolama sistemleri ne şekilde iki bölüme ayrılır?


Güvenli ve güvenli olmayan depolama
Pahalı ve pahalı olmayan depolama
Ölçeklenebilir ve ölçeklenebilir olmayan depolama
Yönetimli ve yönetimli olmayan depolama
Veri tabanlı ve veri tabanlı olmayan depolama

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelecek 10 yıl boyunca yayılması beklenmekte olan teknolojidir?


Geleneksel teknolojiler
Güncel teknolojiler
Sınırdaki teknolojiler
Yakın gelecekteki teknolojiler
Uzak gelecekteki teknolojiler

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Uygulamasını açıklayan kavramlardan değildir?


Kitlesel olma
Açık olma
Çevrimiçi olma
Bireysel olma
Ders içeriği olma

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin üstünlüklerindendir?


Alıcı mesajla aynı ortamda olmak zorunda değildir.
Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması için geniş zamana sahiptir.
Etkileşimli anlık grup tartışmaları yapılabilir.
Kaynaktan gelen mesaj istenildiği kadar incelenebilir.
Kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişim yayılım türlerinden biri değildir?


Kamu bulutu

Özel bulut

Topluluk Bulutu

Melez Bulut

Hibrit Bulut


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Joseph Schumpeter tarafından önerilen teknolojik gelişmenin aşamalarını sırasıyla belirtir?


Buluş, Yenilik

Yenilik, Buluş

Buluş, Yenilik, Yayılma

Yayılma, Yenilik, Buluş

Yenilik, Buluş, Yayılma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin kullanılabilmesindeki sınırlılıklardan biri değildir?


Güvenlik

Düşük donanım maliyeti

Daha fazla gürültü

Daha az enerji tüketimi

Daha çok personel


11.Soru

Aşağıda sayılanlardan hangisi Rogers’a göre teknolojinin yayılma aşamasında teknolojiyi kullananlar arasından sayılamaz?


Yenilikçiler
İlk benimseyenler
Erken çoğunluk
Geç çoğunluk
Eski bağımlıları

12.Soru

Çalıştığı işletmenin çok sayıda müşterisine yüksek boyutta dosyayı tek seferde göndermesi amaçlanmaktadır. Bu durumda sorumlu kişinin hangi eşzamansız iletişim aracını kullanması beklenmelidir?


Tartışma Forumu
Blog
Wiki
Sosyal Ağlar
e-Posta

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bire bir ya da bire çok iletişim kurmak için tercih edilir?


Forum

Blog

E-posta

Ses akışı

Video akışı


14.Soru

I) Herhangi birinin düzenleyebilir olması içeriğin bütüncül yapısında bozulmaya neden olabilir.II) Kullanıcının oluşturduğu içeriklerden oluştuğundan, bilimsel geçerliliği ve doğruluğu sorun oluşturabilir.III) Wikiler çok hızlı geliştiğinden çok fazla bilgi paylaşımı ile bilgi kirliliğine neden olabilir.IV) Geçmiş takibi yapılamadığından önceki düzenlemelerle yapılan değişiklikler karşılaştırılamaz.V) Birlikte çalışma imkanı sağlamamaktadır.Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi Wiki'lerin dezavantajlarındandır?


1
2
3
4
5

15.Soru

“Kullanıcı tarafından vücudunun çevresine giyilebilen, hidrolik ve motorlar yardımıyla kullanıcının kas hareketlerini destekleyen mobil makine” aşağıdakilerden hangisidir?


Android
Güçlendirilmiş dış iskelet
Giyilebilir bilgisayar
Tekstil
Taşıt iletişim sistemi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Google Office uygulamalarından biridir?


Gmail

E-Tablolar

Drive

ZOHO

Prezi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir mikroişlemci içerisine yerleştirilen transistor sayısının yaklaşık her iki yılda ikiye katlanacağını belirten kavramdır?


Teknolojik gelişme

Döngüsel teknolojik değişim

Teknolojik yakınsama

Yeniliklerin Yayılması Kuramı

Moore Yasası


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin planlı gelişimine örnek değildir?


Sertifika için kursa gitmek

Formal dersler

Diplomalar

Teknik yeterlilikler

Elektrik çarpmasını kaza ile tecrübe etmek


19.Soru

Bilişim alanındaki suçlarla ilgili olarak Avrupa birliği uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?


1 OCAK 2004
31 ARALIK 2014
1 HAZİRAN 2005
15 OCAK 2015
10 ŞUBAT 2012

20.Soru

Şirketinin alt yapı ihtiyacını karşılama çabası içinde olan bir yetkiliyi bulut bilişimin genel özelliklerinden hangisi ilgilendirmektedir?


İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet
Geniş ağ erişimi
Kaynak havuzu
Çabukluk ve esneklik
Ölçülebilir hizmet