Temel İlk Yardım Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1369010

 Bir damla asidin vücuda dökülmesi yanığın ciddiyetini etkileyen unsurlardan hangisi ile açıklanabilir?


Deride enfeksiyon bulunması

Yanığın alanı ve yüzeyi

Yanığın ortaya çıktığı bölge

Yanık oluşturan maddenin özelliği

Yanığa maruz kalma süresi


Yanıt Açıklaması:

Bedende meydana gelen her yanık ciddi olarak değerlendirilmemelidir. Yanığın ciddiyeti birçok unsura bağlıdır. Yanığın ciddiyetini etkileyen baş- lıca unsurlar:

  • Yanığa neden olan etkenin özelliği ve ki- şinin bunlara maruz kalma süresi: Kişi- nin eline dökülen sıcak bir çay suyu damlası basit bir müdahale ile geçebilir. Ancak aynı şekilde bir damla asitin yaratacağı etki çok daha yıkıcı ve yakıcıdır.

  • Yanığın ortaya çıktığı bölge: Solunum, dolaşım sistemi, boyun, yüz ya da genital bölgelerine yakın yanıklar öldürücü olabilir.

  • Yanığın yüzeyi: Bedende yanığın kapladığı alan arttıkça kişinin sıvı kaybı ve enfeksiyon ihtimali artacağından yanık alanı ve yüzeyi de önemlidir.

  • Yaş: Bebeklerde ve yaşlılarda yanık olduk- ça tehlikelidir. Bebeklerde hızlı bir iyileşme olsa da yine de tehlikelidir.

  • Hastalık öyküsü: Kişide var olan hastalık- lar (hipertansiyon, solunum yolları rahat- sızlıkları, alerji hikayeleri vb.) yanığın şid- detini arttırabilir.

  • Enfeksiyon: Sağlam deri tabakası kişileri enfeksiyona karşı korurken hasar gören deri tabakası nedeniyle bedenin kendisinde bu- lunan ve çevreden gelen enfeksiyon aracıları enfeksiyona yol açabilir.

  • Sıvı kaybı: Sağlam deri tabakası aynı za- manda bedende suyu da tutan bir özelliğe sahiptir. Eğer deri tabakası bozulursa o böl- gede sürekli bir sıvı kaybı ortaya çıkar. Bu şoka ve ölüme bile yol açabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum