Temel İlk Yardım Bilgisi Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yanıklarda ve donmalarda genel ilkyardım kuralları ve uygulama sıralamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Koruma ilkesi-bilinç kontrolü-bilinç yoksa yanındaki kişiye 112 acil servisi arattırma-ABC değerlendirmesi-temel yaşam desteği.

Koruma ilkesi- bilinç yoksa yanındaki kişiye 112 acil servisi arattırma-ABC değerlendirmesi- bilinç kontrolü-temel yaşam desteği.

Bilinç kontrolü-bilinç yoksa yanındaki kişiye 112 acil servisi arattırma-ABC değerlendirmesi-temel yaşam desteği- Koruma ilkesi.

Temel yaşam desteği.Koruma ilkesi-bilinç kontrolü-bilinç yoksa yanındaki kişiye 112 acil servisi arattırma-ABC değerlendirmesi-temel yaşam desteği.

ABC değerlendirmesi-temel yaşam desteği-Koruma ilkesi-bilinç kontrolü-bilinç yoksa yanındaki kişiye 112 acil servisi arattırma.


2.Soru

Acil sağlık hizmetleri sınıflandırmalarına göre “Solunum ve dolaşım sıkıntısı olmayan yaralılar” hangi sınıflandırmaya girmektedir ?


Durumu sabit olmayanlar

Durumu sabit olanlar

Acil olmayanlar

Ağır yaralı değerlendirilenler

Ölü olarak değerlendirilenler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde beden ısısının 28 C°’nin altına düştüğü durumdaki hipotermi doğru olarak verilmiştir?


Şiddetli Hipotermi

Orta Hipotermi

Hafif Hipotermi

Yüksek Hipotermi

Normal Hipotermi


4.Soru

Gelişmekte olan ülkelerde çok sık salgınlara neden olan tifonun etkeni aşağıdakilerden hangidir?


Salmonella typhi

Staphylococcus aureus

Clostridium botulinum

Listeria monocytogenes

Streptococcus faecalis


5.Soru

 (Kaynak:http://aciltip.medicine.ankara.edu.tr/files/2014/10/uzem_007.pdf)

Şekilde görülen hangi  sürükleme yöntemine girmektedir?


Koltuk altından tutarak sürükleme

Elbisesinden tutarak sürükleme

Ayak bileğinden tutarak sürükleme

İlkyardımcıyı boyna bağlayarak sürükleme

Hasta altında yer alan materyal yardımı ile sürükleme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılacak ilkyardım uygulamalarından birisi değildir?


112 acil servise gerektiğinde haber verme

Burkulan bölgeye soğuk kompres uygulama

Burkulan bölgeyi hareket ettirmeme

Burkulan bölgeyi alçı kalıba alma

Burkulan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutma


7.Soru

Hücreler arası bir boşluk (matriks) ve bu boşluk içine yerleşmiş çeşitli hücre ve lif tiplerinden oluşmuş doku aşağıdakilerden hangisidir?


Bağ doku

Sinir doku

Epitel doku

Kas doku

Kıkırdak doku


8.Soru

Tam tıkanmalarda ilkyardımda son aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Koruma ilkesi gerçekleştirilir.

İlkyardımcı bir elini yumruk yapar. Başparmak eklemini göğüs kemiğinin bittiği noktaya diyafram üzerine koyar

Bilinç kontrolü yapılır.

Hastanın ağız içi kontrol edilir.

Hastanın hemen arkasına geçilerek bir kolla hastayı koltuk altından göğüs bölgesinden çekerek tutarak sırtına 5 kez süpürür tarzda aşağıdan yukarı vurulur.


9.Soru

Taşıma için ilkyardımcı hastanın sağ ya da sol yanına geçerek yaralıyı oturur hâle getirir. Sağ kolunu yaralının bacakları altından geçirirken sol kolu ile yaralının sırtına destek verir. Sırttan destek vermek yaralının düşmesini engelleyecektir. Yaralıya ilkyardımcının boynuna sarılması söylenir. İlkyardımcı kalça ve dizlerini bükerek yaralıyı kaldırır.

Yukarıda açıklanan taşıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Koltuk altından tutarak sürükleme

Omuzdan destek verme

Sırtta taşıma

Altın beşik

Kucakta taşıma


10.Soru

Dokulara giden kan akımının azalmasına bağlı olarak dolaşım yetmezliği olarak ortaya çıkan duruma ne ad verilir?


Şok

Kanama

Nabız

Tansiyon

Hipertansiyon


11.Soru

Plazma kanın % kaçlık kısmını oluşturmaktadır?


45

50

55

60

65


12.Soru

 Bir damla asidin vücuda dökülmesi yanığın ciddiyetini etkileyen unsurlardan hangisi ile açıklanabilir?


Deride enfeksiyon bulunması

Yanığın alanı ve yüzeyi

Yanığın ortaya çıktığı bölge

Yanık oluşturan maddenin özelliği

Yanığa maruz kalma süresi


13.Soru

Kalp krizi geçiren bir kişiye hangi pozisyon verilmelidir?


Koma pozisyonu

Yarı yan yatar pozisyonu

Şok pozisyonu

Yarı oturur pozisyon

Sırtüstü pozisyon


14.Soru

I. Zorunlu yani olağanüstü bir durum söz konusu ise yaralı taşınmalıdır

II. Kişiye zarar vermeyecek ya da en az zararı verecek taşıma yöntemi tercih edilmelidir

III. Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında tutulmalıdır

Hasta ya da yaralının taşınması hususunda yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I ve III

I, II ve III


15.Soru

Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi araçtan omuriliğe zarar vermeden çıkarmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır ?


Heimlich manevrası

Şok pozisyonu

Sürükleme manevrası

Koma pozisyonu

Rentek manevrası


16.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisinde yetişkinler için istirahat hâlinde nabız sayısı doğru verilmiştir?


10-40

40-60

60-100

100-140

140-180


17.Soru

Kemik dokusu hangi kemik hücrelerinden meydana gelir?

I. Kök (osteoprogenitör) hücre

II. Osteoblast

III. Osteosit

IV. Osteoklast


I ve II 

I, II ve III 

I, III ve IV

I, II, III ve IV

Hiçbiri


18.Soru

Zehir bedene giriş yaptıktan sonra sinir sistemi üzerindeki belirtileri hangisinde yanlıştır?


Bilinç kaybı

Havale

İshal

Rahatsızlık hissi

Kaslarda ağrısı


19.Soru

Gıda güvenliği konusundaki en önemli standart aşağıdakilerden hangisidir?


HACCP

HAZOP

GMP

ISO 9000

ISO 22000


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'İtfaiyeci Tekniği' olarak da bilinen taşıma tekniğidir?


Altın beşik tekniği

Omuzda taşıma Tekniği

Sırtta taşıma tekniği

Omuzdan destek verme tekniği

Kucakta taşıma tekniği